Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 08 Thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch
Ngày cập nhật 31/01/2024
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25/1/2024 công bố danh mục 08 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, danh mục 08 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là:

1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (nếu có): 3.000.000 đồng/giấy phép

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

2. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/giấy phép

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

3. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

Phí, lệ phí (nếu có): 2.000.000 đồng/giấy phép

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

4. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

Phí, lệ phí (nếu có): 200.000 đồng/thẻ

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

5. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (nếu có): 650.000 đồng/thẻ

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

6. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (nếu có): 650.000 đồng/thẻ

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

7. Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (nếu có): 650.000 đồng/thẻ

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

8. Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch 

- Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (nếu có): 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 200.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên HuếSố 01 Lê Lai, thành phố Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.826.963
Truy cập hiện tại 1.067 khách