Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của công dân (01/01/2022 đến 28/10/2022)
Ngày cập nhật 28/10/2022

 

Nội dung

Đánh giá

Số phiếu

Tổng

Tỷ lệ (%)

 phiếu

1. Nơi tiếp đón

Rất hài lòng

2139

3206

67

Hài lòng

1007

31

Không hài lòng

60

2

2. Thái độ phục vụ

Rất hài lòng

2214

3206

69

Hài lòng

953

30

Không hài lòng

39

1

3. Thái độ tiếp nhận

Rất hài lòng

2306

3206

72

Hài lòng

900

28

Không hài lòng

16

0

4. Thời gian xử lý

Đúng hẹn

2923

3206

91

Chậm hẹn

233

7

Không đúng hẹn

49

2

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

Đơn giản

3050

3206

95

Cần giảm giấy tờ

132

4

Phức tạp

24

1

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.777.651
Truy cập hiện tại 285 khách