Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng tháng 6 năm 2022
Ngày cập nhật 30/06/2022

 

Nội dung

Đánh giá

Số phiếu

Tổng

 phiếu

Tỷ lệ (%)

1. Nơi tiếp đón

Rất hài lòng

277

732

38

Hài lòng

455

62

Không hài lòng

0

0

2. Thái độ phục vụ

Rất hài lòng

275

732

38

Hài lòng

455

62

Không hài lòng

2

0

3. Thái độ tiếp nhận

Rất hài lòng

273

732

37

Hài lòng

457

62

Không hài lòng

2

0

4. Thời gian xử lý

Đúng hẹn

610

732

83

Chậm hẹn

91

12

Không đúng hẹn

31

4

5. Hồ sơ thủ tục hành chính

Đơn giản

645

732

88

Cần giảm giấy tờ

77

11

Phức tạp

10

1

*Ghi chú: có 02 Phiếu đánh giá Không hài lòng (Mã số phiếu tiếp nhận hồ sơ: 220509-1550; 220412-2110) liên quan đến Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cụ thể:

- Mã hồ sơ 220509-1550: Không hài lòng về thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Mã hồ sơ 220412-2110: Không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm HCC; Không hài lòng về thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.711.997
Truy cập hiện tại 30.650 khách