Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng quý II năm 2022
Ngày cập nhật 30/06/2022

Từ ngày 01/01/2022 đến 28/5/2022 (số liệu tháng 6 sẽ được Trung tâm phối hợp với phòng Nội vụ thị xã kiểm đếm và tổng hợp vào ngày cuối tháng 6/2022), Trung tâm tiếp nhận được 2.557 phiếu đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đến giao dịch, kết quả cụ thể:

- Nơi đón tiếp của TTHCC: Rất hài lòng 78%; Hài lòng 14 %; Không hài lòng 8%

- Thái độ phục vụ, hướng dẫn: Rất hài lòng 92%; Hài lòng 6%; Không hài lòng 2%;

- Thái độ tiếp nhận&TKQ: Rất hài lòng 91%; Hài lòng 5%; Không hài lòng 4%;

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả: Đúng hẹn  93%; Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 5%; Không đúng hẹn 2%;

- Hồ sơ TTHC: Đơn giản 94,1%; Cần giảm giấy tờ 5,4%; Phức tạp 0,5%;

 

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.124
Truy cập hiện tại 1.459 khách