Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 14 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 29/07/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; trong đó gồm 03 lĩnh vực với 14 TTHC, cụ thể:

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (09 TTHC), bao gồm: Cấp Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu; Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC), bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC), bao gồm: Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó  với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thanh Qúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.701
Truy cập hiện tại 509 khách