Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 04/10/2019, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thị xã.

Nội dung Quyết định cùng các lĩnh vực hoạt động của UBND thị xã Hương Thủy được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.571.895
Truy cập hiện tại 1.217 khách