Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố Quyết định 2051/QĐ-UBND - quy trình điện tử giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 29/08/2019

 

 

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

(Nội dung chi tiết ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.982
Truy cập hiện tại 3.734 khách