Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Công bố thủ tục hành chính
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới được công bố, 26 TTHC được sửa...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 Công bố kèm danh mục 11 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 02 TTHC bãi...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Quản lý công sản...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế 03 TTHC...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 công bố danh mục hai (02) thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực chính sách...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới (03 TTHC)...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.180.732
Truy cập hiện tại 14 khách