Tìm kiếm
Liên kết website
Cải cách hành chính
Ngày 10/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND về ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo...
Ngày 15/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND công bố TTHC cấp huyện được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Ngày 03/6/2016, UBND thị xã đã ban hành Báo cáo số 56/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính...
Ngày 31/12/2015, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hương...
Ngày 14/1/2016, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các...
Ngày 19/8/2016, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính  thị xã Hương Thủy giai...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.707.421
Truy cập hiện tại 280 khách