Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Đề nghị các đơn vị download mẫu Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 để xây dựng áp dụng tại đơn vị
Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND công bố 27 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng...
 Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND và Quyết định số 956/QĐ-UBND về Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và...
Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực  tôn giáo thuộc thẩm quyền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.965.778
Truy cập hiện tại 471 khách