Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đất đai tại Trung tâm PVHCC thành phố Huế Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 8/11/2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới được công bố, 26 TTHC được sửa...
Ngày 23/10/2023, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 Công bố kèm danh mục 11 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 02 TTHC bãi...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Quản lý công sản...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc...
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 gồm có...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế 03 TTHC...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.234.272
Truy cập hiện tại 1.837 khách