Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục (04) thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được...
Ngày 05/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc Công bố 03 (Ba) thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 (Một) thủ tục...
Ngày 29/10/2020, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính (01 TTHC) trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền...
Sáng 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND phê chuẩn Công bố 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công...
Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của...
         
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.651.859
Truy cập hiện tại 3.467 khách