Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phát triển nông...
Ngày 19/11/2018, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 3654/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN...
Thực hiện Kế hoạch số 128 /KH-UBND ngày 29/12/2019 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. Từ ngày 10-17/10/2018,...
Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền...
Ngày 02/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1723/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi,...
Ngày 17/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm...
Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND công bố 27 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.211.166
Truy cập hiện tại 605 khách