Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/2/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Quyết định số 7975/QĐ-UBND...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có...
Sáng 4/4, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn...
Nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai và thị trường bất động sản; đảm bảo quyền lợi của người nhận chuyển nhượng quyền sử...
Thực hiện Kế hoạch số 128 /KH-UBND ngày 29/12/2019 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. Từ ngày 10-17/10/2018,...
Ngày 03/6/2016, UBND thị xã đã ban hành Báo cáo số 56/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính...
Ngày 31/12/2015, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hương...
Ngày 14/1/2016, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các...
Ngày 19/8/2016, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính  thị xã Hương Thủy giai...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.951.237
Truy cập hiện tại 179 khách