Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC
Thực hiện Kế hoạch số 128 /KH-UBND ngày 29/12/2019 của UBND thị xã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. Từ ngày 10-17/10/2018,...
Ngày 03/6/2016, UBND thị xã đã ban hành Báo cáo số 56/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính...
Ngày 31/12/2015, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hương...
Ngày 14/1/2016, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các...
Ngày 19/8/2016, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2409/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính  thị xã Hương Thủy giai...
Ngày 17/11/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về Tuyên  truyền cải cách hành chính trên địa bàn  tỉnh Thừa Thiên Huế...
Chiều 3/11, thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị đánh giá công tác CCHC năm 2015 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công...
Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh có Công văn 6145/UBND-NV gửi Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế...
Năm 2015, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 91,14/100 điểm, xếp vị thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 6,83 điểm và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.268.866
Truy cập hiện tại 583 khách