Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Cải cách hành chính >> ISO 9001:2015
Ngày 23/10/2023, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia...
Ngày 16/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 đối với Ủy ban...
Sáng 8/6, UBND thị xã Hương Thuỷ phối hợp Sở KH&CN tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động đánh giá nội bộ và hướng dẫn vận hành hệ thống quản lý...
Ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý...
Ngày 07/11/2022, UBND thị xã đã ban hành Quyết định 3340/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...
Sáng ngày 20/10/2022, đồng chí Ngô Thị Ái Hương Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ ISO thị xã chủ trì cuộc họp để rà soát,...
Sáng 5/10, tại thị xã Hương Thủy, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...
Ngày 08/11/2021, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 8335/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc...
Ngày 04/10/2019, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.344
Truy cập hiện tại 325 khách