Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> ISO 9001:2015
Ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý...
Ngày 07/11/2022, UBND thị xã đã ban hành Quyết định 3340/QĐ-UBND Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...
Sáng ngày 20/10/2022, đồng chí Ngô Thị Ái Hương Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ ISO thị xã chủ trì cuộc họp để rà soát,...
Sáng 5/10, tại thị xã Hương Thủy, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...
Ngày 08/11/2021, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 8335/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc...
Ngày 04/10/2019, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc...
Ngày 19/11/2018, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 3654/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN...
Ngày 23/12/2014, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.006.211
Truy cập hiện tại 227 khách