Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Công bố thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, được sửa đổi,...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 Công bố danh mục 137 thủ tục hành chính  (TTHC) được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/2/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 30/1/2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành (cấp tỉnh: 02; UBND cấp huyện: 02)...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục trung...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 Công bố 14 TTHC mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 222/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành (02...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/1/2023 công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát...
Ngày 13/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND công bố 03 thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.099.175
Truy cập hiện tại 2.622 khách