Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Cải cách hành chính >> Công bố thủ tục hành chính
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 về việc công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 công bố danh mục 01 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới 05 TTHC, bãi...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Quản...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực xúc...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực...
  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.006.039
Truy cập hiện tại 1.418 khách