Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày cập nhật 03/06/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

Dự thảo nêu rõ, từ ngày 1/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019, cụ thể như sau:

Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2019:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019

x

1,0719

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2019 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính trên) như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là 1.974.000 đồng /tháng x1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.895.100 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.895.100 đồng/tháng.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.645
Truy cập hiện tại 6.312 khách