Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thị xã Hương Thủy: 3 phường và 01 xã được công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020
Ngày cập nhật 28/03/2019

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia  về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020. Ở thị xã Hương Thủy có Phường Thủy Châu, Thủy, Lương, Phú Bài và xã Phú Sơn được công nhận là  xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia  về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.695
Truy cập hiện tại 3.159 khách