Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 02/2019
Ngày cập nhật 26/02/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp phép xây dựng 9 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0
3 An toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 33 32 1 0 32 1 0 32 1 0 32 1 0 32 1 0
5 Tài nguyên & Môi trường 16 15 1 0 15 1 0 15 1 0 15 1 0 15 1 0
6 Tư pháp 34 33 1 0 33 1 0 33 1 0 33 1 0 33 1 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 634 572 62 0 572 62 0 574 60 0 552 82 0 604 30 0
Tổng 726 659 67 0 659 67 0 661 65 0 639 87 0 691 35 0

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.640
Truy cập hiện tại 1.121 khách