Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Mùa Lễ hội Xuân năm 2019
Ngày cập nhật 10/01/2019

Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND nhằm đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 phục vụ nhân dân trên địa bàn thị xã đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển và cạnh tranh lành mạnh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Theo đó, phạm vi triển khai trên toàn địa bàn thị xã từ Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ Hội Xuân (từ 01/01/2019 đến hết ngày 25/3/2019) nhằm thực hiện mục tiêu: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, các nhiệm vụ trọng tâm được UBND thị xã xác định gồm:

Hoạt động truyền thông: Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn thị xã; Tăng cường công tác truyền thông về bảo đảm ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra lễ hội; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định về ATTP; phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng; Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; Huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; Huy động vai trò của UBMTTQ thị xã và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động truyền thông về đảm bảo ATTP.

Hoạt động kiểm tra: Tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp thị xã đến cấp xã, phường. Ngoài ra, các đơn vị chủ trì đoàn kiểm tra được yêu cầu mời đại diện UBMTTQ cùng cấp tham gia Đoàn kiểm tra theo chương trình phối hợp.

Để thực hiện kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch, UBND thị xã cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các xã, phường trong công tác chủ trì, tham mưu, phối hợp thực hiện nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là không để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 trên địa bàn thị xã.

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.022.141
Truy cập hiện tại 3.308 khách