Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 8/2018
Ngày cập nhật 07/09/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 27 23 3 1 23 3 1 23 3 1 26 1 0 26 1 0
2 Cấp phép xây dựng 20 14 6 0 14 6 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0
3 An toàn thực phẩm 6 3 3 0 3 3 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 23 16 7 0 16 7 0 23 0 0 23 0 0 23 0 0
6 Tư pháp 60 5 55 0 5 55 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 813 612 199 2 624 187 2 624 188 1 735 60 18 768 54 1
Tổng 953 677 273 3 689 261 3 760 191 2 874 61 18 907 55 1

Không hợp lệ 01

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.798
Truy cập hiện tại 674 khách