Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 7/2018
Ngày cập nhật 26/07/2018
                                   
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 20 16 4 0 17 3 0 17 3 0 20 0 0 20 0 0
2 Cấp phép xây dựng 22 17 5 0 17 5 0 18 4 0 19 3 0 20 2 0
3 An toàn thực phẩm 6 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 16 13 3 0 13 3 0 13 3 0 16 0 0 16 0 0
6 Tư pháp 25 2 23 0 2 23 0 19 6 0 25 0 0 25 0 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 513 374 136 3 384 127 2 384 128 1 483 21 9 492 19 2
Tổng 605 431 171 3 442 161 2 533 144 1 572 24 9 582 21 2
                                   

Không hợp lệ: 17

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.190
Truy cập hiện tại 465 khách