Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý II và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Ngày cập nhật 04/07/2018

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

I. Về phát triển kinh tế: Giá trị sản xuất ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 10.473 tỷ đồng, đạt 50,06% kế hoạch, tăng 17,53% so với cùng kỳ năm trước.

1. Dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ;  doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 235 tỷ đồng; doanh thu vận tải đạt 220 tỷ đồng, trong đó: Vận tải hành khách đạt 100 tỷ đồng, vận tải hàng hóa và dịch vụ kho bãi đạt 120 tỷ đồng.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại tham gia các hội nghị hỗ trợ xúc tiến, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm[1].

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện trong 6 tháng 955 tỷ đồng, đạt 50,26% kế hoạch, tăng 18,63%.

2. Sản xuất CN - Xây dựng:

Hoạt động sản xuất công nghiệp xây dựng trên địa bàn tiếp tục phát triển, tập trung vào một số lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu như: Sản phẩm sợi tăng 7%; bia tăng 10,5%, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí, chế biến gỗ thành phẩm,…

Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thủy Phương với quy mô diện tích 74,8 ha.

Đã chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương từ các nguồn vốn[2]. Tích cực huy động tối đa mọi nguồn lực, chú trọng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách TW, tỉnh để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng nông thôn.

Tại Cụm công nghiệp Thủy Phương có 43 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 412,95 tỷ đồng; đất đã bố trí: 43,83 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 62,85%. Trong đó có 26 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 800 lao động.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước thực hiện 9.200 tỷ đồng, đạt 50,08% kế hoạch, tăng 17,95%.

3. Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo cấy vụ Đông - Xuân là 3.092,3 ha, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm 1.641 ha, tỷ lệ 53% và các giống lúa khác chiếm 1.450ha, tỷ lệ 47%; tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 96,1%. Thực hiện mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với tổng diện tích 1.200 ha; mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 37ha. Năng suất lúa bình quân vụ Đông Xuân đạt 64,53 tạ/ha (giảm 1,03 tạ/ha so với cùng kỳ); sản lượng đạt 19.953 tấn (giảm 526 tấn so với vụ Đông Xuân năm 2017). Diện tích sản xuất lúa vụ Hè - Thu đạt 3.064 ha, trong đó mô hình cánh đồng lớn cây lúa với diện tích 128ha[3].

Hoạt động sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị được quan tâm và bước đầu đã được các đơn vị chú trọng. UBND thị xã đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các HTXNN, trang trại... tổ chức Hội nghị liên kết mô hình sản xuất chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Các HTXNN đã liên kết công ty giống, công ty Vật tư, công ty TNHH Hữu cơ Quế Lâm... mở rộng sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, lúa đặc sản chất lượng cao (NA2) theo chuỗi giá trị.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm chủ yếu khác đã được thực hiện theo kế hoạch[4].

- Chăn nuôi, thú y: Theo thống kê, hiện nay tổng đàn trâu đạt 1.412 con, tăng 6%; tổng đàn bò 2.819 con, tăng 3,7%; tổng đàn lợn 16.070 con, giảm 34,2% (do tác động đợt giá thịt giảm); gia cầm 258 nghìn con, giảm 23,4%; chim cút đạt 245 nghìn con, tăng 7%.

Công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêm phòng vắc xin; tổ chức tiêu độc khử trùng tại các điểm giết mổ thực hiện định kỳ theo quy định[5].

- Thủy sản: Duy trì và phát triển ổn định. Diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng ước đạt 485 ha. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 641 tấn, tăng 3,8%. Đến nay, toàn thị xã thả nuôi được 446 lồng cá các loại với 72 cơ sở nuôi, sản lượng khai thác cá nước ngọt ước đạt 33 tấn, tăng 8,0%.

- Lâm nghiệp: Đã trồng mới 335 ha, tăng 50,9% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 6 tháng đạt 17.950 m3 tăng 48,7% . Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ rừng[6]; phòng cháy chữa cháy rừng, tuy vậy do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn xảy ra 05 vụ cháy rừng[7], thiệt hại khoảng 2,2 ha.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 49,08% kế hoạch, tăng 4,58%.

II. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị:

1. Xây dựng kết cấu hạ tầng:

 Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như: Khu dân cư TĐC đường Quang Trung giai đoạn 2, Hạ tầng kỹ thuật khu liền kề CIC8 giai đoạn 2, Đường Sóng Hồng nối Tỉnh lộ 10A, đường Phùng Quán…, các dự án triển khai đầu năm  như: Đường Tôn Thất Sơn, đường Thanh - Vân…và các dự án nông thôn mới.

Khắc phục sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến đường Phùng Quán và một số vị trí trên đường Trưng Nữ Vương, Thanh - Vân, Thanh Lam đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán… Phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát nâng cấp tuyến đường Lụ - Tân Ba và khảo sát xây dựng mới cầu Thôn Hạ theo yêu cầu dự án LRAMP. Ngoài ra, phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II khảo sát các vị trí bị ngập trên đường QL1 để khắc phục, sửa chữa.

Nhìn chung, hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông trên địa bàn thị xã đã được tích cực quan tâm đầu tư và triển khai theo đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của người dân và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Quy hoạch và quản lý đô thị:

Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công bố Quy hoạch điều chỉnh Sân Golf - phường Thủy Dương, công bố quy hoạch Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, điều chỉnh cục bộ Khu A - Đô thị mới An Vân Dương; phối hợp với các ngành cấp tỉnh thực hiện quy hoạch đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. Chỉ đạo đẩy nhanh việc lập Đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương; hoàn thành quy hoạch chi tiết Khu dân cư và tái định cư tại các xã, phường.

Tiếp tục đôn đốc UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Chỉ đạo Đội Quy tắc đô thị thị xã tổ chức các đợt kiểm tra với 157 trường hợp, trong đó lập biên bản 03 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị (xây dựng không phép); xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 42,5 triệu đồng.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường tại các địa phương nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

1. Tài nguyên – Môi trường:

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020; triển khai kế hoạch sử dụng đất thị xã năm 2018 và đề nghị UBND tỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đối với 24 công trình.  Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đã thực hiện giải quyết 91 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích 2,49ha.

Trong 6 tháng đầu năm đã cấp được 1.366 giấy CNQSD với diện tích 82,34 ha. Trong đó: Cấp giấy đất ở lần đầu: 301 giấy/9,4ha; cấp giấy đất sản xuất nông nghiệp 123 giấy/19,39 ha; cấp giấy đất tín ngưỡng 5 giấy/0,26ha; cấp đổi, thừa kế, tặng cho  934 giấy/51,09ha; cấp giấy thuê đất 03 giấy/2,2ha.

Lũy kế đến nay đã cấp được 55.825 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.594,73 ha, đạt tỷ lệ 98,35%[8].

Tổ chức triển khai chương trình bảo vệ môi trường năm 2018; xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác BVMT năm 2018. Thường xuyên tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các ban ngành, các địa phương thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động khai thác trái phép đất san lấp tại phường Thủy Phương, Thủy Dương.

2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã có nhiều cố gắng, nên một số công trình mới được triển khai đã bàn giao đúng tiến độ. Trong 6 tháng đầu năm, đã và đang triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 54 công trình, dự án, trong đó:  16 công trình, dự án chuyển tiếp và 38 công trình, dự án mới. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 16 công trình, dự án với tổng số tiền 19,190 tỷ đồng cho 195 hộ gia đình. Đến nay, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng 08 công trình, dự án[9] và bàn giao 1 phần cho 14 công trình, dự án[10].

Đối với các công trình, dự án mới đang tổ chức triển khai các thủ tục như: Đo đạc hồ sơ địa chính, tổ chức họp dân để thông báo chủ trương thu hồi đất và tổ chức kiểm kê, áp giá và đang niêm yết công khai phương án bồi thường.

IV. Tài chính - ngân sách

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng phần Cục thuế, thị xã và các phường xã chịu trách nhiệm quản lý thu là 165,1 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán. Trong đó các khoản thị xã, xã phường thu là 113,7 tỷ đồng, đạt 52% dự toán (thu tiền sử dụng đất đạt 70 tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán); các khoản do Cục thuế trực tiếp quản lý thu 51,0 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán. Không tính nguồn thu tiền sử dụng đất, các khoản do thị xã, xã phường thu 43,74 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán.

Chi ngân sách trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm 250,29 tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, trong đó: Chi xây dựng cơ bản 95 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán, chi thường xuyên 155,29 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán.

V. Văn hóa - Xã hội:

1. Giáo dục:

Đã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hệ thống trường lớp được duy trì[11]; chỉ đạo ngành giáo dục thị xã tổ chức đánh giá tổng kết năm học 2017-2018[12]; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[13].

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo[14]; chỉ đạo ngành Giáo dục thị xã tổ chức tổng kết phát thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017-2018; tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT và Hội khuyến học tỉnh về đẩy mạnh Phong trào học tập suốt đời.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao tại các hội thi cấp tỉnh [15].

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ III, năm 2018 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 10 sản phẩm đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Công tác Y tế, DS -KHHGĐ:

a) Y tế:

Thực hiện và đáp ứng tốt nhu cầu khám, điều trị cho người dân tại tuyến y tế cơ sở; công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo được quan tâm. Công tác giám sát dịch bệnh và tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh mùa hè đã được ngành Y tế triển khai tích cực[16]. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát nên không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. Công tác vận động người dân tham gia BHYT, BHXH, BHTN được tích cực thực hiện[17].

b) DS-KHHGĐ:

Triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DSKHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2020. Triển khai chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018 trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tổng số sinh là 458 cháu, trong đó: con thứ 3 trở lên là 74 trường hợp, chiếm tỷ lệ 16,1%, tăng 0,1% so với cùng kỳ.

Tiếp tục chỉ đạo duy trì sinh hoạt thường xuyên Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", Câu lạc bộ “Tư vấn sức khoẻ sinh sản tiền hôn nhân”.

3. Công tác lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội:

a) Lao động, giải quyết việc làm:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, phối hợp với các ngành liên quan khảo sát, lập kế hoạch đào tạo nghề cho các đối tượng có nhu cầu học nghề trên địa bàn và tổ chức 14 cuộc Hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động tại các địa phương. Chỉ đạo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng Đề án xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 874 lao động, đạt 48,5%KH, thực hiện đào tạo nghề cho 907 lao động.

b) Công tác an sinh xã hội:

- Chính sách có công: Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách,... nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ, viện trợ đúng thời gian và quy định cho 10.527 đối tượng với tổng số tiền 1.873 triệu đồng.

- Chính sách xã hội: Chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, toàn thị xã có 909 hộ nghèo với 2.252 khẩu, chiếm tỷ lệ 3,39%; 1.004 hộ cận nghèo với 3.003 khẩu, chiếm tỷ lệ 3,78%.

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Hội bảo vệ quyền trẻ em tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; khai giảng lớp bơi an toàn dành cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức trao học bổng của Dự án Zhinshan cho 88 em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức tốt lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

4. Hoạt động Văn hóa thông tin - TDTT:

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi như: Hội chợ vui Xuân, đêm thơ Nguyên Tiêu, lễ hội đua Trải trên sông Vực.. tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước; các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn[18]. Đã tổ chức thành công Đại hội TDTT thị xã lần thứ VIII năm 2018 và Lễ hội “Chợ quê ngày hội” tại Festival Huế 2018 (từ ngày 28/4 - 02/5/2018).

Công tác xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được duy trì, tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở[19].

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; chỉ đạo các ban ngành kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về kinh doanh dịch vụ văn hóa.

VI. Nội chính:

1. Quân sự quốc phòng:  Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2018 và giao đủ chỉ tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV; tập huấn quân sự đầu năm cho cán bộ sơ sở theo đúng kế hoạch; tổ chức huấn luyện dân quân đúng nội dung chương trình.

Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã, phường năm 2018 (Thủy Vân, Dương Hòa, Thủy Bằng).

 2. An ninh chính trị và TTATXH: Tình hình an ninh chính trị và trật tư an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định, chưa xảy ra các vụ,việc phức tạp. Trong đó:

a) Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 34 vụ phạm pháp hình sự[20], tăng 09 vụ so với cùng kỳ. Có 36 vụ, việc vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính thuộc thẩm quyền công an các xã, phường.

b) Tội phạm ma túy: Xảy ra 06 vụ mua bán trái phép chất ma túy[21], tăng 05 vụ.

so với cùng kỳ.

c) Tai nạn giao thông: Xảy ra 21 vụ, làm chết 05 người, làm bị thương 18 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 02 vụ, giảm 06 người chết, tăng 01 người bị thương.

d) Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 05 vụ cháy, tuy nhiên thiệt hại không đáng kể.

3. Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

a) Công tác thanh tra kinh tế - xã hội:

Đã tổ chức 04 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại một số doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của một số xã, phường; thanh tra việc sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản tại các trường học… Đã ban hành kết luận 2/4 cuộc thanh tra. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[22].

b) Công tác tiếp dân:

Tổ chức 12 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 06 buổi, tiếp tại trụ sở cơ quan: 06 buổi). Qua các buổi tiếp công dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các ý kiến của công dân và trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời.

c)Tiếp nhận và giải quyết đơn thư KN-TC:

Đã được chú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 109 đơn, trong đó: có 58 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 05, kiến nghị 53), nâng tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 70 đơn (khiếu nại 06, kiến nghị 64). Đã giải quyết 52/70 đơn (khiếu nại 02 đơn, kiến nghị 49 đơn), đạt tỷ lệ 73%, các đơn còn lại UBND thị xã đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thụ lý giải quyết.

4. Tư pháp:

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

Về hoạt động hành chính tư pháp: Đã thực hiện việc triển khai ứng dụng Đăng ký khai sinh và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã bằng phần mềm điện tử. Các hoạt động hành chính tư pháp được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định.

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thực thi nhiệm vụ được nâng cao; thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại một số cơ quan, đơn vị.

Công tác cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính[23] và giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện, một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội) tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã được thực hiện khá tốt[24].

6. Thi đua khen thưởng:

Tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Đã công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc[25] trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

VII. Tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm:

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối NTM thị xã; chỉ đạo các xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, Ban phát triển thôn, Ban giám sát cộng đồng ở các xã.

Đã thực hiện việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của các xã. Đã có thêm xã Thủy Phù đạt 19/19 tiêu chí[26], các xã còn lại các tiêu chí chưa đạt như: Thủy Bằng đạt 17/19 tiêu chí,  Thủy Vân đạt 18/19 tiêu chí, Phú Sơn đạt 15/19 tiêu chí[27]. Các xã đã đạt chuẩn vẫn đang giữ vững, từng bước hoàn thiện và nân cao các tiêu chí.

Tích cực huy động từ các nguồn và lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới của các xã trên địa bàn với tổng mức đầu tư 46,397 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh là 10,611 tỷ đồng, ngân sách thị xã 34,156 tỷ đồng, các xã 0,861 tỷ đồng, nhân dân và các HTX và các nguồn khác là 0,769 tỷ đồng.

2. Chương trình phát triển dịch vụ:

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện 955 tỷ đồng, đạt 50,26% kế hoạch, tăng 18,63%. Trong đó:

a) Dịch vụ thương mại: Tiếp tục phát triển mạnh tại những khu vực có tiềm năng như phường Phú Bài, Thủy Dương, Thủy Phương....

Thực hiện chương trình bán hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại sân Nhà văn hóa trung tâm thị xã với sự tham gia của Công ty TNHH Coop Mart Huế, Công ty TNHH Thái Đông Anh và các DN đóng trên địa bàn thị xã.

Tạo điều kiện cho 7 cơ sở giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018; 10 cơ sở giới thiệu sản phẩm tại chợ quê ngày hội, 09 cơ sở tham gia sản phẩm Hội nghị kết nối tiêu thụ Huế 2018. Qua tham gia các hội chợ, các cơ sở đã ký nhiều hợp đồng mới như: Sản phẩm Composite, mắm Tâm Huế, rèn truyền thống, nhạc cụ truyền thống Tân Châu.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại cụm CN Thủy Phương có bước phát triển mạnh, tập trung chủ yếu vào ngành vật liệu xây dựng như gạch terazo, gạch tuynel, ống cống bê tông.... Trong 6 tháng đã thu hút thêm 02 dự án đầu tư: Xưởng sản xuất cơ khí của Công ty TNHH xây dựng dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế, vốn đăng ký 04 tỷ đồng; dự án gạch bê tông nhẹ của Công ty TNHH Trường An, vốn đăng ký 12 tỷ đồng. Đến nay đã có 43 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 412,95 tỷ đồng.

b) Dịch vụ du lịch: Thị xã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống các hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển mạnh vào lĩnh vực dịch vụ du lịch; đã tổ chức thành công Lễ hội “Chợ quê Ngày hội” Festival Huế 2018 thu hút khoảng 200 nghìn lượt khách tham gia tại Cầu Ngói Thanh Toàn xã Thủy Thanh.

c) Dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp: Vụ Đông - Xuân 2017 tổng diện tích thực hiện mô hình: “Cánh đồng lớn cây lúa”: 1.200ha, tăng so năm 2017: 173ha. Nhìn chung, mô hình sản xuất lúa theo tiêu chí cánh đồng lớn được các HTX tổ chức thực hiện khá tốt, nhiều HTXNN đã có cam kết và hợp đồng tiêu thụ lúa cho nông dân tham gia mô hình. Năng suất bình quân đạt từ 65 tạ - 66 tạ/ha. Sản lượng lúa hàng hóa: 7.800 – 7.900 tấn.

3. Chương trình phát triển nguồn nhân lực và xây dựng trường chuẩn quốc gia:

a) Xây dựng trường chuẩn quốc gia:

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được tiến hành đảm bảo theo kế hoạch năm 2018, đến nay, toàn thị xã có 39/48 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 81,2%.

cụ thể:

- Mầm non: Số trường đạt chuẩn quốc gia 11/18 trường, đạt 61%. Trong đó, tháng 12/2017 có 02 trường được công nhận mới (MN Họa Mi, MN Thủy Thanh 1 và 01 trường được công nhận lại MN Thủy Dương), tháng 2/2018 trường MN Nguyễn Viết Phong đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Tiểu học: Đến nay có 15/16 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 93,8%. Có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (TH số 2 Phú Bài, TH Thủy Dương); trường TH Cư Chánh đã được công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- THCS: Đến nay có 11/12 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia tỷ lệ 91,7%.

- THPT: Có 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 100%.

b) Phát triển nguồn nhân lực:

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được UBND thị xã quan tâm thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có mạng lưới các trường, cơ sở đào tạo nghề, dịch vụ việc làm tiếp tục phát triển với phương thức đào tạo, dạy nghề linh hoạt đáp ứng nhu cầu học nghề của người học và nhu cầu thị trường lao động [28]. Ngoài các nghề đào tạo nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì đã có nhiều nghề đào tạo phục vụ cho ngành công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống. Trong 6 tháng đầu năm đã đào tạo cho 907/1.700 lao động, đạt 53,3% kế hoạch năm. Thực hiện giải quyết việc làm cho  874/1.800 lao động, đạt 48,5% kế hoạch.

Các chương trình phát triển nông thôn và ngành nghề truyền thống được triển khai tích cực. Chính sách hỗ trợ lao động nông thôn học nghề đã tạo thuận lợi cho nhiều đối tượng lao động nông thôn tham gia học nghề và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Một số mô hình dạy nghề mang lại hiệu quả cao từ việc kết hợp dạy nghề với tạo việc làm mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Lực lượng cán bộ, công chức của thị xã thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị, tư tưởng[29].

4. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị: Đang thực hiện một số dự án theo Chương trình được duyệt với giá trị hoàn thành ước đạt 60,8 tỷ đồng. Trong đó:

Hoàn thành các dự án chuyển tiếp năm 2017 như: Đường Phùng Quán; Đường bê tông liên thôn 2-4-6 xã Thủy Phù, đường Trần Quang Diệu, đường bê tông thôn Nguyệt Biều…. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án triển khai đầu năm như: Đường Tôn Thất Sơn; Nâng cấp đường liên xã Thanh - Vân đoạn qua xã Thủy Vân; mở rộng đường trung tâm xã Thủy Thanh; Đường vào trụ sở BCHQS thị xã Hương Thủy…

Hoàn thành công trình điện chiếu sáng dọc QL1A xã Thủy Phù; điện chiếu sáng các thôn xã Thủy Vân; điện chiếu sáng xã Thủy Thanh. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành điện lực cải tạo đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp tại các xã, phường: Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Bằng,...

Tóm lại, 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của BTV Thị ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, tích cực của UBND thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên tình hình KTXH - QPAN trên địa bàn cơ bản ổn định và một số mặt có những chuyển biến; lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng tăng khá; vốn đầu tư XDCB được bố trí đầu tư tập trung và tiến độ thi công được đảm bảo; thu ngân sách (tiền sử dụng đất) đạt cao; lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được trên một số nhiệm vụ, lĩnh vực vẫn còn những khó khăn, tồn tại đó là: công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án lớn, đột phá còn hạn chế; công tác GPMB một số công trình, dự án còn chậm so với yêu cầu về tiến độ; quản lý đất đai, khoáng sản, vật liệu san lấp còn nhiều bất cập, việc phát hiện xử lý chưa nghiêm; quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều bất cập; chất lượng giáo dục đào tạo tuy có nhiều tiến bộ nhưng số lượng học sinh đạt giải qua các hội thi cấp tỉnh còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số trường hợp để người dân phàn nàn, phản ánh về giải quyết thủ tục đất đai còn chậm, trễ hẹn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng trộm cắp, đánh bạc và tai nạn giao thông.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thực hiện còn chậm trong 6 tháng đầu năm, đồng thời tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Chú trọng một số nội dung chủ yếu sau:

I. Phát triển kinh tế:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.

- Tiếp tục triển khai Chương trình bình ổn giá theo kế hoạch; tổ chức triển khai các dự án khuyến công và phát triển các ngành nghề TTCN địa phương.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu năm 2018, quan tâm công tác chống hạn, chỉ đạo tốt khâu thu hoạch để tránh bão lụt, đồng thời chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Đông - Xuân 2018-2019.

- Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; làm tốt công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng; khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi an toàn.

- Tăng cường quản lý công tác phòng chống cháy nổ; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt vào những đợt nắng nóng cao điểm.

II. Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý xây dựng, tập trung chỉ đạo xử lý cương quyết việc xây dựng nhà cửa, công trình trái phép; tăng cường quản lý, sử dụng vỉa hè đảm bảo thông thoáng... Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã chỉnh trang đô thị, đặc biệt là khu vực nội thị, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Hoàn thành quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Lương, phường Thủy Châu.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, đặc biệt là các công trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công trình xây dựng nôn thôn mới. Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định. Chuẩn bị thủ tục đầu tư cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công năm 2019 đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 theo chủ trương của UBND tỉnh. Đăng ký danh mục công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2018; chuẩn bị cho kế hoạch năm 2019, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là đất công ích tại các địa phương; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất đã giao cho các đơn vị tổ chức nhưng không đưa vào sử dụng. Chỉ đạo phòng TN-MT thị xã phối hợp với huyện Phú Vang tiến hành cấp giấy CNQSD đất  cho các hộ dân tại xã Thủy Tân.

- Tập trung đẩy mạnh công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng một số công trình chuyển tiếp của năm trước[30].

- Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc khai thác đất san lấp, khai thác cát… trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh để kiểm tra, xử lý một số đơn vị sản xuất, kinh doanh các bãi tập kết cát, sạn sỏi trái phép…; chỉ đạo các ngành thực hiện tốt công tác xử lý rác thải.

III. Quản lý tài chính ngân sách

- Thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách theo Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2018Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thị xã. Trong đó, thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, tiết kiệm chi; đẩy mạnh thu ngoài quốc doanh; thực hiện tốt lộ trình chuyển một số loại phí sang giá.

- Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các phường, xã lập các thủ tục về phân lô, thu hồi đất và đề xuất giá khởi điểm để đưa vào đấu giá theo kế hoạch[31].

- Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, tài chính, các địa phương để đẩy mạnh công tác thu tại các xã, phường để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018 đạt và vượt kế hoạch.

IV. Phát triển văn hóa - Xã hội:

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; xây dựng phương án đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi giai đoạn 2018-2020; thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức khai giảng năm học 2018-2019. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận các trường còn lại đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, chú trọng giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn; thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo hiểm; duy trì và nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch về Dân số năm 2018 và các đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số; duy trì mô hình các cụm dân cư không sinh con thứ 3.

- Củng cố phong trào văn hóa văn nghệ - TDTT; tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa; phối hợp với các ngành chức năng quản lý tốt việc lắp đặt, quảng cáo trên địa bàn theo đúng quy định.

- Tiếp tục giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động trên địa bàn; phối hợp với trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế và UBND các xã, phường tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng có nhu cầu học nghề; tăng cường công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn. Tổ chức rà soát đối tượng chính sách người có công theo đúng kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của thị xã.

V. Công tác Nội chính:

- Tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2018 ở các xã, phường theo kế hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ANCT&TTATXH trên địa bàn.

- Tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là đối với các văn bản pháp luật mới được ban hành.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công của thị xã và Bộ phận một cửa tại các xã, phường. Tổ chức khai trương 02 đơn vị điểm (phường Thủy Dương, xã Phú Sơn) thực hiện Đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

- Tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan HĐND & UBND thị xã và UBND các phường, xã; giải quyết dứt điểm đơn thư KN-TC còn tồn đọng và đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của UBND thị xã; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban cấp thị xã và các xã, phường trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã phát động từ đầu năm, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm cần tăng cường kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ thị xã đến xã, phường, với phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời đối phó khi lụt bão xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Các phòng, ban, các địa phương cần chủ động làm tốt công tác xây dựng kế hoạch năm 2019 trong đó chú trọng chuẩn bị các dự án đầu tư cho năm 2019 và những năm tiếp theo; chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp cuối năm của HĐND thị xã.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.912.934
Truy cập hiện tại 5.994 khách