Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 6/2018
Ngày cập nhật 03/07/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái đọ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 38 28 10 0 31 7 0 33 5 0 38 0 0 38 0 0
2 Cấp phép xây dựng 43 35 8 0 35 8 0 36 7 0 43 0 0 43 0 0
3 An toàn thực phẩm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 11 7 4 0 8 3 0 8 3 0 10 1 0 10 1 0
6 Tư pháp 10 4 6 0 6 4 0 6 4 0 10 0 0 10 0 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 670 551 118 1 559 111 0 566 104 0 610 58 2 663 5 2
Tổng 774 627 146 1 641 133 0 651 123 0 713 59 2 766 6 2

Không hợp lệ: 02

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.761
Truy cập hiện tại 660 khách