Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 5/2018
Ngày cập nhật 31/05/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái đọ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 22 17 4 1 18 4 0 18 3 1 32 0 0 32 0 0
2 Cấp phép xây dựng 54 42 12 0 44 9 1 45 8 1 54 0 0 52 2 0
3 An toàn thực phẩm 15 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 4 1 0 4 1 0 4 1 0 5 0 0 5 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tư pháp 32 21 11 0 28 4 0 27 5 0 32 0 0 32 0 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 594 422 167 5 422 167 5 436 150 8 535 48 11 546 42 6
Tổng 722 521 195 6 531 185 6 533 167 10 673 48 11 682 44 6

Không hợp lệ: 03

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.931
Truy cập hiện tại 6.834 khách