Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Để công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo – từ thiện trên địa bàn thị xã đi vào nề nếp.
Ngày cập nhật 16/04/2018

Trong những năm qua, với sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và các ngành, các địa phương có liên quan đã thu hút được các nguồn lực về thuốc men, quà tặng của các đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo – từ thiện đến tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân tại cộng đồng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và tham gia có hiệu quả vào công tác Bảo bệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã.     Tuy nhiên, hoạt động khám bệnh và chữa bệnh nhân đạo – từ thiện trên địa bàn thị xã vẫn còn một số địa phương khi đoàn đến làm việc, UBND cấp xã thiếu thông tin báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng nên đã gây khó khăn trong việc quản lý các hoạt động nói trên.

 

Để công tác khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo – từ thiện thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích và ý nghĩa, đảm bảo an toàn cho người dân, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tăng cường quản lý khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo – từ thiện trên địa bàn quản lý; khi có tổ chức hoặc cá nhân  đến liên hệ tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo tại địa phương mình quản lý phải kịp thời báo cáo UBND thị xã (thông quan Phòng Y tế thị xã) để được chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp quản lý, giám sát theo quy định.

Trong đó, lưu ý việc khám, chữa bệnh nhân đạo thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) tham gia khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn không được phép sử dụng thuốc, vật dụng, vật phẩm đã hết hạn, kém chất lượng, sản phẩm thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để cấp cho nhân dân; không phối hợp quảng cáo, giới thiệu mua bán máy, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng… tại nơi tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo; không thu tiền dưới bất cứ hình thức nào trong việc tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo.

Yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp với Trung tâm y tế thị xã kiểm tra, xác minh tính hợp pháp, phạm vi hoạt động chuyên môn được thực hiện của tổ chức, cá nhân qua văn bản cho phép của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân triển khai khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo – từ thiện hoặc tư vấn chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng mà chưa được sự phê duyệt của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc có những hoạt động chuyên môn ngoài phạm vi cho phép thì kiên quyết ngăn chặn kịp thời, đồng thời thông báo ngay cho Phòng Y tế thị xã và Sở Y tế tỉnh được biết để phối hợp xử lý.

UBND thị xã đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức xã hội, đoàn thể thị xã tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ quan liên quan và địa phương hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia khám, chữa bệnh nhân đạo – từ thiện trên địa bàn thị xã theo đúng quy định./.

 

Lường Thanh Hải.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 1.620 khách