Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018
Ngày cập nhật 06/12/2017

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2017:

Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội trong năm đạt được nhiều kết quả khả quan, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch. Dự ước cả năm kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng khá; có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chỉ có 01 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (biểu 01).

Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,79% (biểu 02). Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, các ngành dịch vụ phát triển, sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực cả năm đạt và vượt kế hoạch đề ra; các chương trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo; lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Cụ thể:

I. Kinh tế:

Giá trị sản xuất ước thực hiện cả năm đạt 18.188 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 14,79% so với năm trước.

1. Về dịch vụ: Các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thị xã duy trì đà phát triển. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện cả năm là 1.605 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 18,0%.

Đã và đang khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại mạnh dạn đầu tư mở rộng kinh doanh, phát triển và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ...

2. Về công nghiệp - xây dựng: Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn được duy trì và phát triển, một số lĩnh vực phát triển mạnh như: Sản xuất sợi tăng 9%; sản xuất thực phẩm, đồ uống tăng 8,9%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 11,3%....

Về phát triển công nghiệp- TTCN địa phương: Đã triển khai phân bổ, hỗ trợ kịp thời các nguồn vốn khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương.

Trong năm đã thu hút được 08 dự án mới đăng ký hoạt động tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương với tổng vốn đăng ký 140,3 tỷ đồng[1], nâng tổng số dự án đã đăng ký tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương lên 43 dự án[2], với tổng vốn đăng ký 255,4 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước thực hiện cả năm 15.950 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 15% so với năm trước.

3. Về nông nghiệp: Được UBND thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện, nhờ vậy sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực.

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy là 6.214,3 ha; sản lượng lương thực có hạt 39.149,5 tấn (đạt 100,4%KH), trong đó sản lượng thóc 39.021 tấn, năng suất bình quân cả năm 62,8 tạ/ha; tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 96%.

Đã thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với tổng diện tích 1.156,5 ha, năng suất bình quân đạt 65-66 tạ/ha. Thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại HTX NN Phù Bài, HTX NN Thủy Lương với diện tích 79ha, năng suất 62 tạ/ha.

Đã chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày như: Thanh Trà, Hồ Tiêu... tại các xã vùng gò đồi, trong đó cây Thanh Trà trong thời gian qua đã mang lại năng suất và hiệu quả cao[3].

Các loại rau, đậu được gieo trồng theo đúng thời vụ[4].

- Chăn nuôi, thú y: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thời gian qua gặp nhiều khó khăn do giá cả sản phẩm giảm mạnh tuy nhiên được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp nên hoạt động chăn nuôi vẫn tiếp tục được duy trì[5].

- Thủy sản: Duy trì và phát triển diện tích nuôi cá nước ngọt với tổng diện tích khoảng 570 ha. Tuy nhiên, cuối tháng 9/2017 đã xảy ra tình trạng cá lồng (Mè, Trắm cỏ) nuôi trên sông Đại Giang (xã Thủy Tân) chết hàng loạt với số lượng 257 lồng, sản lượng khoảng 28,3 tấn cá các loại (24,9 tấn cá thịt, 3,4 tấn cá giống), số hộ bị thiệt hại là 33 hộ; tổng giá trị thiệt hại ước tính 851 triệu đồng. UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh, Sở TNMT xác định nguyên nhân, tiến hành thu gom, tiêu hủy đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Lâm nghiệp: Thực hiện tốt công tác quản lý BVR và PCCCR. Đẩy mạnh phát triển các mô hình phát triển kinh tế rừng; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 23.517 m3; trồng mới 161,6 ha. Đã phát hiện xử lý 23 vụ vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tịch thu 29,5m­3 gỗ các loại.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước thực hiện cả năm đạt 633 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 3,0%.

4. Tài nguyên - môi trường: Đã thực hiện khá tốt quản lý nhà nước về đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020 và công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Chỉ đạo lập hồ sơ giao đất, cấp giấy CNQSDĐ kịp thời cho 13 hộ gia đình bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng xây dựng chợ Tuần và hồ Thủy Tiên tại xã Thủy Bằng; thực hiện việc giao đất ở cho các hộ gia đình theo quy định[6].

Đã cấp được 1.540 giấy CNQSD đất với diện tích 115,96 ha, trong đó: cấp giấy đất ở 520 giấy/20,41 ha, cấp giấy đấu giá đất ở 337 giấy/5,6ha, cấp giấy đất nông nghiệp 683 giấy/89,95ha. Lũy kế đến nay đã cấp được 55.786 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.594,2 ha, đạt 98,5%[7]. Bên cạnh đó đã thực hiện cấp đổi 2.319 giấy CNQSD đất và cấp giấy CNQSD đất đối với các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trên địa bàn thị xã là 1.359 giấy.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường và khoáng sản: Thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành Luật Bảo vệ môi trường..; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Kiểm tra, ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép cát, sạn, sỏi tại xã Thủy Bằng và đất san lấp trái phép trên địa bàn thị xã; xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép[8].

5. Quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng:

Công tác quy hoạch: Hoàn thành lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương; phê duyệt hồ sơ cắm mốc theo quy hoạch các  tuyến đường chính thuộc Quy hoạch phân khu trung tâm thị xã giai đoạn 1; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu làng nghề thủ công mỹ nghệ, phường Thủy Lương; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Đồng Cát xã Thủy Bằng... Ngoài ra, đã phê duyệt quy hoạch xen cư 180 lô đất ở tại các phường, xã để tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn được thường xuyên tăng cường[9].

Xây dựng kết cấu hạ tầng: Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp như: HTKT khu dân cư Hói Cây Sen- phường Thủy Dương giai đoạn 1 và 2, HTKT khu dân cư kiền kề CIC8 giai đoạn 1 và 2, HTKT khu dân cư Thanh Lam giai đoạn 3, HTKT khu dân cư Phù Nam... nhằm tạo quỹ đất đấu giá thu tiền sử dụng đất; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thuộc kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các công trình xây dựng nông thôn mới kế hoạch 2017 mới được phân bổ vốn...

Yêu cầu các chủ đầu tư kịp thời nghiệm thu khối lượng để giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch, tránh phát sinh nợ đọng, tiến hành quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành sau khi được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, thị xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án kế hoạch 2018.

6. Về ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (phần Cục thuế, thị xã, xã phường thu) tính đến 30/11 là 295,66 tỷ đồng, đạt 99,2% dự toán. Trong đó:  Các khoản do thị xã, xã phường thu là 210,64 tỷ đồng, đạt 125,6% dự toán (thu cấp quyền sử dụng đất là 135,57 tỷ đồng, đạt 159,5% dự toán); các khoản do Cục thuế quản lý thu là 84,63 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách là 0,39 tỷ đồng, bằng 4,7% dự toán.

Ước thưc hiện cả năm thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (phần Cục thuế, thị xã, xã phường thu) đạt 355,64 tỷ đồng, đạt 119,4% dự toán. Trong đó:

  • Các khoản do thị xã, xã phường thu đạt 239,95 tỷ đồng, đạt 143,1% dự toán (thu cấp quyền sử dụng đất là 155 tỷ đồng, đạt 182% dự toán); các khoản thu do Cục thuế quản lý thu là 109 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách là 6,69 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán.

- Không tính nguồn thu tiền sử dụng đất và thủy điện: Ước thực hiện cả năm (phần Cục thuế, thị xã, xã phường thu) là 184,64 tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán. Trong đó:

- Các khoản do thị xã, xã phường thu ước đạt 84,95 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán; các khoản thu do Cục thuế trực tiếp quản lý thu là 93 tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách là 6,693 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến 30/11 là 395,62 tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán. Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 395,62 tỷ đồng, bằng 100,5% dự toán (chi đầu tư xây dựng 115,72 tỷ đồng, bằng 113,5% dự toán; chi thường xuyên 279,89 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán).

Ước thực hiện cả năm là 494,27 tỷ đồng, bằng 122,9% dự toán. Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 487,73 tỷ đồng, bằng 123,9% dự toán (chi xây dựng cơ bản là 154 tỷ đồng, bằng 151% dự toán; chi thường xuyên là 333,77 tỷ đồng, bằng 118,7% dự toán); các khoản chi được để lại quản lý qua ngân sách 6,5 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán.

7. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Đã và đang triển khai thực hiện đối với 52 công trình, dự án (trong đó 27 công trình, dự án chuyển tiếp và 25 công trình, dự án mới). Đã thực hiện phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của 43 công trình, dự án với tổng số tiền 82,68 tỷ đồng cho 1.286 hộ dân. Đến nay, đã bàn giao toàn bộ mặt bằng của 31 công trình, dự án[10] và bàn giao một phần mặt bằng của 16 công trình, dự án[11].

Đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Giải tỏa chợ Phú Bài cũ; Nút giao thông khác mức (cầu vượt Quốc lộ 1), dự án Hồ Tả Trạch...Đồng thời, đã xét giao đất tái định cư cho 33 hộ gia đình, cá nhận bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án trên địa bàn.

II. Văn hóa - Xã hội:

1. Về giáo dục và đào tạo:

Hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được tăng cường[12].  Đã thực hiện đánh giá tổng kết năm học 2016-2017[13] và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục THCS[14].

Đã có 100% các trường hoàn thành công tác tự đánh giá, có 33/46 trường được đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, chiếm tỷ lệ 71,7%.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã là 35/48 trường, đạt 72,9% và đang phấn đấu thực hiện để đề nghị công nhận mới 02 trường chuẩn quốc gia trong tháng 12/2017 để nâng số trường đạt chuẩn lên 37/48 trường, đạt 77%.

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Năm học 2016-2017, đạt 18 giải cấp Quốc gia và nhiều giải cấp tỉnh.

2. Y tế, DS-KHHGĐ:

- Y tế: Công tác khám chữa bệnh trên địa bàn thị xã tiếp tục được củng cố và nâng cao về chất lượng[15]. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng thực hiện, tuy nhiên vẫn còn rải rác xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia; công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe trẻ em được quan tâm.

- DS-KHHGĐ: Triển khai chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2017 trên địa bàn thị xã[16]. Chỉ đạo các xã, phường tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên.

3. Văn hóa - Thông tin - TDTT: Tổ chức tốt các chương trình văn hóa văn nghệ, các hoạt động phục vụ nhân dân trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn[17].

- Xây dựng đời sống văn hóa: Duy trì, cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở[18]. Tổ chức các lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa với khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học và 103 thôn, tổ dân phố. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường[19], hướng dẫn các đơn vị, các địa phương, các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt các quy định về hoạt động dịch vụ văn hóa.

Đã phối hợp với các ngành cấp tỉnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về công nhận xã Dương Hoà là xã an toàn khu và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg  ngày 27/10/2017 về việc công nhận các xã An Toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có xã Dương Hòa. Tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh Đền Văn Thánh xã Thủy Thanh; đề xuất làm việc với UBND tỉnh, Bộ VHTT & Du lịch về việc trùng tu di tích Cầu ngói Thanh Toàn. 

Chỉ đạo 12/12 xã, phường tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở năm 2017, chuẩn bị tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao cấp thị xã lần thứ VIII năm 2018. Chỉ đạo Ban VHTT các xã, phường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hội thi các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian tại các địa phương.

4. Chính sách xã hội, lao động, việc làm:

- Công tác lao động, giải quyết việc làm: Đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức thành công sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thị xã tại phường Phú Bài với hơn 18 đơn vị tham gia tuyển dụng; tổ chức tuyên truyền và giới thiệu đơn hàng xuất khẩu lao động tại phường Phú Bài và xã Thủy Phù. Dự ước cả năm giải quyết việc làm cho 1.800 lao động, đạt 100% kế hoạch[20], trong đó xuất khẩu lao động cho 149 người chủ yếu ở các nước Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc[21]... Tiếp tục triển khai có hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm theo Chương trình 120 nhằm tạo việc làm ổn định và chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn.

- Công tác chính sách có công: Đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ,... nhân các dịp lễ, Tết[22]. Thực hiện sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ thị xã, xây mới đền thờ liệt sỹ Thủy Châu, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Thủy Phù, nâng cấp nhà bia tưởng niệm xã Thủy Tân với tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng. Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tặng quà 300 đại biểu người có công tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; huy động nhà tài trợ tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trị giá mỗi nhà 40 triệu đồng; phối hợp tổ chức tìm kiếm, cất bốc, tiếp nhận và làm lễ truy điệu và an táng 03 hài cốt liệt sỹ; phối hợp với Cục có công- Bộ LĐTBXH tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 843 ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã để giám định ADN.

- Chính sách xã hội và trẻ em: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và trẻ em. Cấp mới 1.928 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; 3.851 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội. Tổ chức Chương trình “Trẻ em vui Xuân - người già ấm Tết” trao quà cho trẻ em và người già, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.  

III. Công tác nội chính:

1. Công tác Quân sự quốc phòng:

Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

 Đã tổ chức thành công kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017 đảm bảo đúng kế hoạch thời gian và đạt kết quả tốt. Qua diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng lên; đã tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

2. An ninh chính trị và TTATXH: Được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo cần giải quyết tại xã Thủy Bằng và xã Dương Hòa. Đã đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhờ vậy đã làm giảm số vụ việc phạm tội và tệ nạn xã hội.

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 84 vụ[23], giảm 02 vụ so với cùng kỳ (86 vụ). Ngoài ra còn có 83 vụ việc/204 đối tượng vi phạm pháp luật nhưng xử lý hành chính thuộc thẩm quyền công an các địa phương.

- Tội phạm ma túy: Xảy ra 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy, giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2016 (5 vụ).

- Tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 51 vụ, làm chết 24 người, làm bị thương 35 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 01 vụ (51/52), tăng 07 người chết (24/17), giảm 19 người bị thương (35/54).

+ Tai nạn đường sắt: Xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người, so với cùng kỳ năm 2016 không tăng, không giảm cả số vụ và số người chết.

d) Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 14 vụ cháy; tổng thiệt hại về tài sản do cháy gây ra trên địa bàn ước tính khoảng 11,3 triệu đồng.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Công tác thanh tra kinh tế - xã hội: Triển khai 07 cuộc thanh tra hành chính (02 cuộc năm trước chuyển sang), đã ban hành kết luận 06/07 cuộc thanh tra. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của các đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn[24].

- Công tác tiếp dân: UBND thị xã  đã tổ chức 25 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 13 buổi, tiếp tại trụ sở cơ quan: 12 buổi). Qua các buổi tiếp công dân có 93 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất các ý kiến.

Tại UBND các xã, phường đã tổ chức 517 buổi tiếp công dân với 1.675 lượt công dân đến kiến nghị, đề xuất các ý kiến.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Tiếp nhận 232 đơn (khiếu nại: 14, tố cáo: 02, kiến nghị: 200, tranh chấp: 16). Trong đó 150 đơn (khiếu nại: 07, kiến nghị: 143) thuộc thẩm quyền giải quyết (137 đơn nhận mới và 13 đơn năm trước chuyển sang. UBND thị xã đã giải quyết 138/150 đơn (khiếu nại: 06, kiến nghị: 132), đạt tỷ lệ 92% và đang thụ lý giải quyết 12 đơn.

4. Công tác tư pháp: Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước[25]. Tổ chức triển khai thi hành tốt các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành.

Công tác hòa giải cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong năm đã tiếp nhận hòa giải 168 vụ, trong đó 122 vụ hòa giải thành, 41 vụ hòa giải không thành và 5 vụ đang thực hiện.

5. Công tác xây dựng chính quyền: Tiếp tục củng cố, ổn định bộ máy quản lý nhà nước ở các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn thị xã để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường học theo quy định; thực hiện chế độ chính sách kịp thời cho CBCCVC theo đúng quy định.

Thực hiện chuyển đổi các chức danh theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ đối với địa chính và kế toán các xã, phường. Việc chuyển đổi bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo việc tổ chức sáp nhập các thôn có quy mô nhỏ theo quy định đối với xã Thủy Bằng; chỉ đạo công tác bầu thôn trưởng các thôn theo quy định.

6. Cải cách hành chính: Tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ thị xã đến các xã, phường; công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đang được triển khai thực hiện; đã tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh.

Nhờ thực hiện tốt các bước chuẩn bị, thị xã là đơn vị đầu tiên tổ chức thành lập, khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công (TTHCC) thị xã theo kế hoạch của tỉnh. Hoạt động của Trung tâm bước đầu cho thấy hiệu quả so với trước, nhất là việc kiểm soát quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục cho công dân, tổ chức; đã áp dụng và thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định đối với phần lớn thủ tục thuộc các lĩnh vực[26]. UBND thị xã đã rà soát, xây dựng kế hoạch, dự kiến hỗ trợ một phần nguồn lực để thực hiện Đề án Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các xã, phường sau khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt nhằm thực hiện được yêu cầu liên thông thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đến cấp xã.

7. Công tác thi đua khen thưởng: Đã phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2017. Ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng[27]. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” và “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020.

8. Công tác phòng tránh thiên tai

- Trong đợt bão số 10, trên địa bàn xảy ra cơn lốc xoáy đi qua địa bàn 3 xã, phường Thủy Thanh, Thủy Dương, Thủy Phương, gây thiệt hại tài sản đối với 555 hộ gia đình[28].  UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, các địa phương bị thiệt hại chủ động phối hợp, giúp đỡ cho các hộ gia đình khắc phục khó khăn, thiệt hại sau cơn bão, đồng thời đã trích ngân sách 784 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ cho người dân.

- Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão số 12 và số 13 nên gây ra hiện tượng lũ lụt diện rộng và dài ngày trên địa bàn thị xã. UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương, các ngành có phương án di dời, tránh trú lụt bão. Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã đã có 04 người chết (02 người ở xã Thủy Thanh và 01 ở Thủy Dương và 01 người ở Thủy Lương). Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 17,56 tỷ đồng; diện tích rau màu bị hư hại khoảng 12,7ha; 33,1ha ao, hồ nuôi cá bị ngập; lũ lụt gây hư hỏng khoảng 74,5km đường giao thông.

UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân , kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình có người chết trong cơn lũ, đồng thời tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức khắc phục thiệt hại.

IV. Tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm:

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, UBND thị xã đã ban hành 4 kế hoạch để thực hiện các chương trình trọng điểm trên địa bàn. Tình hình thực hiện các Chương trình được cụ thể hóa qua báo cáo riêng về thực hiện chương trình trọng điểm. Đối với 02 chương trình được đặc biệt chú trọng là Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường chuẩn Quốc gia được được đánh giá tóm tắt như sau:

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đã thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của các xã.

Đối với các xã đã đạt tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2015 (Thủy Thanh, Thủy Tân, Dương Hòa). Hiện nay các xã đang tiếp tục thực hiện để nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Đối với các xã còn lại cụ thể như sau:

Thủy Bằng đạt 17/19 tiêu chí, Thủy Phù đạt 17/19 tiêu chí, Phú Sơn đạt 15/19 tiêu chí, Thủy Vân đạt 18/19 tiêu chí[29].

Trong năm qua, UBND thị xã đã tích cực huy động từ các nguồn và lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới của các xã trên địa bàn với tổng mức đầu tư 89,094 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách TW, tỉnh là 28,916 tỷ đồng, ngân sách thị xã 43,155 tỷ đồng, các xã 7,588 tỷ đồng, nhân dân và các HTX và các nguồn khác là 9,435 tỷ đồng.

2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia:

Năm 2017 với mục tiêu công nhận mới 04 trường: MN Họa Mi, MN Nguyễn Viết Phong, MN Thủy Thanh 1, THCS Thủy Bằng để nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 39/48 trường, đạt tỷ lệ 81,2%. Đến nay, tình hình thực hiện có thể không đạt theo kế hoạch đề ra.

Dự kiến trong tháng 12 năm 2017 sẽ tổ chức kiểm tra công nhận 02 trường (THCS Thủy Bằng và MN Thủy Thanh 1). 02 trường còn lại (MN Họa Mi và MN Nguyễn Viết Phong) do cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, dự kiến đề nghị công nhận vào đầu quý 1 năm 2018.

Đối với trường MN Thủy Dương (công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2), hiện nay phần lớn các tiêu chí đã đạt yêu cầu, dự kiến đề nghị công nhận trong tháng 12 năm 2017.

Như vậy, ước thực hiện đến cuối năm 2017, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn là 37/48 trường, đạt tỷ lệ 77%[30].

 

Tóm lại, năm 2017 với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên kinh tế - xã hội - QPAN trên địa bàn cơ bản ổn định và một số mặt có những chuyển biến tích cực; lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng tăng khá; vốn đầu tư XDCB được bố trí đầu tư tập trung và tiến độ thi công được đảm bảo; thu tiền sử dụng đất vượt dự toán đề ra; lĩnh vực văn hoá-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Chưa tạo được chuyển biến tích cực như công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư; thu ngân sách nhà nước (không tính thu tiền sử dụng đất) một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch như thu phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…

Công tác xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đạt kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do nguồn vốn được phân bổ chậm nên việc triển khai không đạt kế hoạch.

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc đào tạo nghề và chuyển đổi nghề ở khu vực nông thôn; công tác xuất khẩu lao động tuy đã có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ lao động được xuất khẩu còn thấp và chủ yếu là ở thị trường Lào.

Việc quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa từ thị xã đến các xã, phường còn nhiều vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

Công tác giải phóng mặt bằng tuy có cố gắng nhưng một số công trình vẫn còn kéo dài, trong đó có nguyên nhân do công tác thẩm định nguồn gốc đất, áp giá, công tác tuyên truyền vận động, ...

Công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý quỹ đất công ích, quản lý khoáng sản và đất san lấp còn nhiều vi phạm, các hoạt động khai thác trái phép cát, sạn sỏi, đất san lấp tại một số địa phương vẫn còn diễn ra; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa được giải quyết...

Công tác quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội đã được giữ vững, tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp, tai nạn giao thông diễn ra phức tạp, số người chết tăng trong thời gian qua.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm do tình hình mưa lũ trên địa bàn xảy ra liên tục, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, cũng như gây thiệt hại đáng kể về người và tải sản trên địa bàn thị xã.

 

B. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:

I. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. Các chỉ tiêu cụ thể:

a) Các chỉ tiêu về kinh tế:

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 15,0%, trong đó:

- Các ngành dịch vụ tăng: 18,3%;

- Công nghiệp - xây dựng tăng 15,1%;

- Nông nghiệp tăng 3%;

2. Thu nhập bình quân đầu người: 68 triệu đồng;

3. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 37-38 nghìn tấn;

4. Thu ngân sách: Các khoản giao Cục thuế, thị xã, xã phường thu là 350,19 tỷ đồng; thu từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất là 130 tỷ đồng.

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 1.500 - 1.700 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách TW và tỉnh đầu tư: 700 tỷ đồng;

- Ngân sách thị xã, phường, xã, nhân dân: 800-1.000 tỷ đồng;

b) Các chỉ tiêu về xã hội:

6. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khoảng 1,1% năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn dưới 15%;

7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5-6%;

8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3-0,5%;

9. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 68%; Tạo việc làm mới cho 1.500-1.800 lao động; xuất khẩu lao động 100-150 lao động[31];

10. Tỷ lệ đô thị hóa 60%;

11. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới: 01-02 xã.

12. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 03 trường và tiếp tục thực hiện đối với các trường nằm trong kế hoạch năm 2017[32].

13. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 16,69%; tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 15,1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 89,98%[33].

c) Các chỉ tiêu về môi trường:

14. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy 91%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 87,6%;

15. Độ che phủ rừng 52-53%;

16. Cụm CN, TTCN và làng nghề thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 80%; 100 % chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; 92% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom; 87% lượng rác thải sinh hoạt được vận chuyển và xử lý tập trung; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 93,8%.

III. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành và lĩnh vực

1. Kinh tế:

a) Phát triển Công nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tạo các điều kiện thuận tiện về thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp, TTCN trên địa bàn thị xã.

Tiếp tục rà soát và đề nghị thu hồi đối với các doanh nghiệp thuê đất quá thời hạn nhưng không triển khai hoạt động tại Cụm CN Thủy Phương. Xem xét đầu tư một số hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để tạo điều kiện sản xuất kinh doanh tại Cụm CN Thủy Phương.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào cụm Công nghiệp Thủy Phương, phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy 70% diện tích. Chú trọng việc khôi phục các ngành nghề truyền thống, tạo dựng một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến từ nông sản gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm[34].

b) Phát triển Dịch vụ: Mở rộng và phát triển đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện để những tổ chức, cá nhân có điều kiện phát triển dịch vụ khách sạn, nhà hàng... theo quy hoạch sử dụng đất.

Hoàn chỉnh đề án phát triển Du lịch đồng quê ở các điểm di tích tại xã Dương Hòa và xã Thủy Phù...Nâng cao chất lượng các hoạt động lễ hội, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

Phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh nhằm hưởng ứng và tổ chức tốt lễ hội Chợ quê ngày hội tại Festival Huế 2018 diễn ra trên địa bàn để thu hút du khách đến với địa phương.

c) Phát triển Nông nghiệp:

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao và bền vững. Mở rộng diện tích các cánh đồng theo mô hình “Cánh đồng lớn” lên 1.200ha. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi, phát triển mô hình cánh đồng lớn trên cây Thanh Trà; sản xuất thử một số giống cây ăn quả mới như: Cam Nam Đông, Bưởi da xanh, ổi cao sản…; Đẩy mạnh việc chế biến sản phẩm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch. Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn. Khuyến khích chăn nuôi theo quy hoạch tập trung trong các gia trại, trang trại. Quy hoạch và phát triển vùng nuôi cá lồng trên sông Đại Giang theo Quyết định 60/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đưa các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng.

2. Tài chính - Ngân sách:

Thực hiện các biện pháp tăng nguồn thu, trong đó chú trọng các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh. Phối hợp giữa chính quyền các địa phương với ngành thuế trong việc tuyên truyền, đảm bảo công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách.

Quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ thuế, phí, thu từ tài sản…Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là những địa phương không có các khu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư.

Quản lý chi tiêu hợp lý, đúng chế độ, định mức quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách; minh bạch, công khai các khoản chi ngân sách. Giải ngân theo đúng kế hoạch vốn, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án thuộc chương trình trọng điểm, đảm bảo chi thường xuyên và dự phòng ngân sách.

3. Quản lý đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng:

- Về quản lý đô thị: Thực hiện các quy hoạch như: Quy hoạch phân khu công viên Hồ Ba Cửa (tỷ lệ 1/2.000); triển khai thực hiện quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Lương, Thủy Châu. Tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tư xây dựng đô thị, các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, không phép, không đảm bảo quy hoạch, đặc biệt là dọc tuyến QL1 và các khu trung tâm phường, xã; tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý các điểm vui chơi giải trí công cộng, công viên, bến bãi...và quản lý vệ sinh môi trường đô thị.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Ưu tiên vốn thanh toán khối lượng cho những công trình đã hoàn thành, sắp hoàn thành. Trong đó đôn đốc thực hiện hoàn thành các dự án chuyển tiếp của năm 2017 và thực hiện các dự án mới trong năm 2018 như: Hạ tầng kỹ thuật KDC Quang Trung – Phù Nam giai đoạn 2, Hạ tầng kỹ thuật KDC liền kề CIC8 giai đoạn 3, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hói Sai Thượng xã Thủy Thanh...

Tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư khu vực 1 phường Thủy Dương; thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho dự án đường Trưng Nữ Vương.

Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ đối với các công trình, dự án theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia như: Nhà văn hóa xã Thủy Phù, Trường TH và THCS Phú Sơn, Trường MN Vành Khuyên xã Thủy Bằng,Trường TH số 2 Thủy Phù, Trường THCS Thủy Châu, Trường TH Thủy Bằng...

Chú trọng công tác nâng cấp, sửa chữa một số công trình, đường xá bị hư hỏng, xuống cấp do ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ năm 2017.

4. Tài nguyên - Môi trường:

Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 đã được điều chỉnh. Thực hiện tốt công tác cấp giấy CNQSD đất các loại đất cho hộ gia đình, cá nhân,...

Tích cực chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất, các chủ đầu tư, các địa phương phối hợp để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan để thu hút đầu tư. Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư lập các thủ tục thuê đất, thẩm định phương án bồi thường, GPMB - tái định cư. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị liên quan đến đất đai.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc khai thác khoáng sản, đất san lấp, cát, sạn sỏi trên địa bàn thị xã; chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác lập quy hoạch phân lô đất xen ghép; tăng cường chỉ đạo lập các thủ tục liên quan đến thu tiền sử dụng đất và đưa quỹ đất vào đấu giá.

5. Về Văn hóa, Xã hội

a) Giáo dục - Đào tạo:

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên các cấp học. Đẩy mạnh công tác phát hiện và bồi dường học sinh giỏi.

Cũng cố vững chắc kết quả phổ cập các cấp học. Đẩy mạnh việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục; đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 

b) Văn hóa, thông tin, thể thao:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Tổ chức tốt Đại hội Thể dục Thể thao cấp thị xã lần thứ VIII, lựa chọn và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể có thành tích cao tham gia các giải thi đấu của tỉnh.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tổ chức tốt việc kiểm tra, đánh giá công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Duy trì và phát triển các lễ hội văn hoá thể thao truyền thống như đua ghe, đua trải... và các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Tổ chức tốt Chương trình chợ quê ngày hội tại Festival Huế 2018.

Chú trọng công tác tôn tạo, bảo vệ các di tích trên địa bàn, đặc biệt tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và Bộ VHTT & Du lịch để thúc đẩy việc trùng tu di tích Cầu Ngói Thanh Toàn.

Chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh để triển khai thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg về việc công nhận các xã an toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Y tế, dân số- KHHGĐ:

Tăng cường giám sát các loại dịch bệnh; phối hợp với ngành để củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Trung tâm y tế thị xã và các trạm y tế phường, xã. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển dân số, chú trọng giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Phát triển các cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên. Thực hiện tốt các mô hình, đề án để nâng cao chất lượng dân số.

d) Công tác chính sách, lao động việc làm:

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách có công và chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách về cấp thẻ BHYT cho người nghèo và các đối tượng BTXH.

Tăng cường công tác truyên truyền, vận động người dân về các lợi ích mang lại của hoạt động xuất khẩu lao động. Phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh, các doang nghiệp tổ chức giới thiệu đơn hàng xuất khẩu lao động tại các xã, phường.

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động.  Lồng ghép thực hiện các chính sách xã hội, chính sách phát triển kinh tế để giảm hộ nghèo.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là tiếp nhận, tặng quà của các tổ chức, chương trình dự án cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt công tác cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

6. Nội chính

a) Quốc phòng- An ninh:

Đảm bảo công tác quân sự quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên năm 2018. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử phạt và làm giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

b) Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy của các cơ quan, đơn vị hành chính từ thị xã đến cơ sở. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tạo chuyển biến đồng bộ về hoạt động của tổ chức bộ máy từ thị xã đến các xã, phường.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC tại trung tâm Hành chính công thị xã và tại bộ phận 1 cửa của các xã, phường...

c) Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo:

Tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo việc công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.

Thực hiện tốt các quy định về tiếp dân; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là 16 hộ dân ở xã Dương Hòa; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy công tác giám sát của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị ở các cấp...

d) Công tác tư pháp, thi hành án:

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp từ thị xã đến các phường, xã. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thị xã và các phường, xã ban hành. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; có biện pháp tích cực để giải quyết số án còn tồn đọng chưa thi hành trong thời gian qua.

e) Chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai:

Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai; chú trọng huy động các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp các công trình về giao thông, thủy lợi; xử lý các điểm ngập lụt, sạt lở trên các tuyến giao thông và đê kè trước mùa mưa lũ. Xây dựng và thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ” khi bão lũ xảy ra.

IV. Các chương trình trọng điểm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm sau:

1. Chương trình phát triển dịch vụ.

2. Chương trình chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị.

3. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

4. Chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

V. Các giải pháp chủ yếu

1. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh. Đa dạng hoá các hình thức huy động và tạo vốn. Chú trọng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và địa phương... 

Tiếp tục tổ chức đấu giá có hiệu quả các lô đất đã được phê duyệt phương án đấu giá, đồng thời rà soát để xác định giá khởi điểm phù hợp để thực hiện đấu giá. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án về hạ tầng, các khu dân cư đã được phê duyệt để sớm đưa vào khai thác quỹ đất.

Ưu tiên tập trung vốn để đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm, nhất là các chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị; chương trình xây dựng nông thôn mới và các công trình dự án tạo năng lực phát triển mới như đường giao thông, các công trình tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương....nhằm thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Nâng cao năng lực quản lý đầu tư và quy hoạch, nhất là quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị. Công khai các quy hoạch được duyệt, các định hướng phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho người dân và các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút vốn đầu tư phát triển từ các nhà đầu tư; tập trung vào các lĩnh vực du lịch, hạ tầng...

2. Khai thác lợi thế, tạo chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng cao và bền vững.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các đề án như: Đề án phát triển dịch vụ; đề án xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị; đề án phát triển nhân lực…

Khuyến khích phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Ưu tiên phát triển các dịch vụ du lịch, các dịch vụ bổ trợ cho Khu công nghiệp...

 Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ xuất khẩu gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn, bền vững; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phát triển mạnh chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển sản phẩm hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu. Hỗ trợ các doanh nghiệp, làng nghề tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh....để có nhiều cơ hội  mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thu gom, xử lý và tái chế chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; quan tâm chỉ đạo, và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, gắn với cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

4. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, thực hiện việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Củng cố, kiện toàn Bộ phận một cửa của các đơn vị; tăng tính công khai minh bạch trong thực hiện các chủ trương, chính sách. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 32/2016/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 02/2017/CT-UBND ngày 5/1/2017 của UBND thị xã về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách phát triển đa dạng các loại hình đào tạo, dạy nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn. Chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động lành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp. Tăng cường đào tạo chuyển đổi nghề ở khu vực nông thôn. Cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu học nghề để có kế hoạch đào tạo phù hợp.

6. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời đời sống nhân dân

Thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững; đảm bảo cho người nghèo tham gia tích cực, chủ động vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế. Thực hiện chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, phát hiện sớm và xử lý triệt để khi có dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng. chú trọng nâng cao đời sống văn hóa ở nông thôn.

 

Thanh Đoàn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.264
Truy cập hiện tại 3.510 khách