Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nâng cao kiến thức pháp luật về công tác khiếu nại, tố cáo và đấu tranh, phòng chống tham nhũng
Ngày cập nhật 23/04/2024

Sáng 23/4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Thủy tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của thị xã và các xã, phường.

 

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên Hồ Viết Tư, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, như: Thông tư 05 ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 08 ngày 7/2/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính... Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến chuyên đề về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, mua bán người, mua bán trẻ em.

Bên cạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng chống mua bán người, mua bán trẻ em, thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.401.322
Truy cập hiện tại 1.425 khách