Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày cập nhật 15/04/2024

Sáng 15/4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cán bộ, công chức trên địa bàn. Trưởng phòng Tư pháp thị xã Nguyễn Đình Bắc dự và phát biểu khai mạc.

Tại lớp tập huấn, gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, phòng ban, đơn vị và các xã, phường được báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp giới thiệu các chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; hoạt động kiểm tra và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; các quy định về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo ông Nguyễn Đình Bắc - Trưởng phòng Tư pháp thị xã, bên cạnh bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nghị còn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phòng chống mua bán người, mua bán trẻ em; công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.653.943
Truy cập hiện tại 1.320 khách