Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 điều chỉnh, bổ sung
Ngày cập nhật 15/06/2023

Ngày 15/6/2023, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Công văn số 1504/UBND-TNMT Về việc niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 điều chỉnh, bổ sung.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; UBND các xã, phường tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 10/6/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan.

Công bố, công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn.

(Chi tiết tại các file kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.240
Truy cập hiện tại 987 khách