Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023
Ngày cập nhật 23/02/2023

Ngày 22/2, UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và chương trình phối hợp hoạt động năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đỗ Xuân Giao dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các Đoàn thể chính trị - xã hội thị xã thống nhất phối hợp thực hiện triển khai các hoạt động tuyên truyền, các cuộc vận động, phong trào thi đua; phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân, công tác nắm tình hình, tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025…
 
MTTQ Việt Nam các xã, phường và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã ký kết giao ước thi đua giữa trong tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị, UBMTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường cần tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2023 - 2025; duy trì, nhân rộng mô hình tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; duy trì hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”, vận động Quỹ “Vì người nghèo” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…
 
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.950.371
Truy cập hiện tại 6.299 khách