Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
NHCSXH thị xã Hương Thủy triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư
Ngày cập nhật 17/08/2021

PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Những năm qua Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và sự phối hợp tốt đạt hiệu quả cao của các tổ chức Chính trị - Xã hội, các ngành liên quan, Cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ngày 10/6/2021 Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002-04/10/2021), khơi dậy khí thế thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của NHCSXH. NHCSXH đã triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”. Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH, cán bộ và hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Cuộc thi với tinh thần thiết thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số.

Sau khi có các văn bản hướng dẫn về kế hoạch và thể lệ cuộc thi của NHCSXH, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo triển khai cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã, đặc biệt là NHCSXH thị xã và 4 tổ chức chính trị - xã hội là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên thị xã phát động kịp thời phong trào thi đua tham gia Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.860
Truy cập hiện tại 3.782 khách