Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy tăng cường công tác tuyên truyền Luật bầu cử và phòng, chống tội phạm trên địa bàn
Ngày cập nhật 14/05/2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị pháp lý rộng lớn và là ngày hội của toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng đất nước ngày một vững mạnh, phồn vinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Báo cáo viên VKSND thị xã Hương Thủy thị xã phổ biến tuyên truyên Luật bầu cử
Báo cáo viên VKSND thị xã Hương Thủy thị xã phổ biến tuyên truyên Luật bầu cử
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật đã đặt ra từ đầu năm, trong các ngày 20, 28 và 29 tháng 4 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân đã phối hợp với Hội luật gia, thị xã Hương Thủy tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các chuyên đề về tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn xảy ra trong thời gian vừa qua cho các cán bộ chủ chốt, các đại biểu làm công tác bầu cử, trưởng các ban ngành đoàn thể tại các xã Thủy Phù, Thủy Bằng, Thủy Vân thị xã Hương Thủy.

Nội dung tuyên truyền đã tập trung phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; văn bản của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban bầu cử quốc gia, nhất là chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban chấp hành Trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ năm 2021 -2026; Hiến pháp, Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các quy tắc bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử bầu cử; các vấn đề cụ thể như: Về thời gian bắt đầu và kết thúc bầu cử, địa điểm bầu cử, các trường hợp không được bầu cử, cách thức bỏ phiếu bầu . . . Đồng thời, các đại biểu cũng đã được nghe khai quát về lịch sử hình thành phát triển, vai trò, chức năng nhiệm vụ và ý nghĩa lịch sự của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống các Cơ quan tư pháp. 
Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Viện kiểm sát thị xã đã trình bày các chuyên đề về tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm trên địa bàn xảy ra trong thời gian vừa qua; trong đó, đã phân tích làm rõ các vụ án điển hình, đặc điểm về tội phạm ma túy và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; tính chất và tác hại đặc biệt nghiêm trọng của tội phạm ma túy; tình hình và kết qủa giải quyết của các cơ quan chức năng trên địa bàn về các loại vi phạm và tội phạm, nhất là chính sách pháp luật hình sự, chủ trương, quan điểm xử lý đối với tội phạm ma túy; từ đó, đề xuất các giải pháp đối với chính quyền địa phương, nhằm góp phần nâng cáo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm đối với các loại tội trên trong thời gian tới. 
 
tththuy 1
Báo cáo viên VKSND thị xã Hương Thủy thuyết trình các chuyên đề tội phạm
Với phương pháp thuyết trình, sử dụng thông tin, tư liệu thực tế, các hình ảnh trực quan sinh động về các vụ án ma túy, vi phạm quy định về giao thông đường bộ, các video phóng sự, kể cả sử dụng các bài thơ tuyên truyền tác hại của ma túy, hậu quả thương tâm để lại từ các vụ án tai nạn giao thông …  đã thu hút sự quan tâm lắng nghe của các đại biểu tham dự; mục đích của công tác tuyên truyền đạt được hiệu qủa cao.
tththuy 3

Toàn cảnh tuyên truyền VKSND thị xã Hương Thủy tuyên truyền pháp luật

Hoạt động tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân thị xã đã được chính quyền địa phương trân trọng đón nhận và đánh giá cao. Qua đó, ngày càng gắn kết mối quan hệ giữa chính quyền địa phương, nhân dân với các cơ quan tố tụng trên địa bàn; tạo điều kiện cho Viện kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

tththuy 2

 Lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND thị xã Hương Thủy tại buổi tuyên truyền

 

Khánh Nhạc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.986.877
Truy cập hiện tại 2.507 khách