Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Ngày cập nhật 13/04/2021
Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Thực hiện Kế hoạch  số 258/KH-BTV ngày 19/10/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Hương Thủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ  2021 - 2026.
 

Sau đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở tại Hội LHPN phường Thủy Dương vào ngày 04/3/2021 có 6 đơn vị tiếp tục tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Hội LHPN phường Thủy Châu, xã Thủy Vân, phường Thủy Phương, phường Phú Bài, xã Thủy Thanh, xã Dương Hòa). Tính đến thời điểm này đã có 7/12 đơn vị tổ chức Đại hội, 5 đơn vị còn lại sẽ hoàn thành Đại hội vào ngày 18/4/2021.

Với tinh thần đoàn kết, bình đẳng, đổi mới, phát triển Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Thủy Dương đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Đinh Thị Phương Thủy giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Phùng Thị Thanh Thúy giữ chức vụ phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Thủy Châu đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Võ Thị Mùi giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Lê Thị Ngọc Bích giữ chức vụ phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thủy Vân đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Ngô Ngọc Khánh giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức vụ phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Thủy Phương đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Văn Thị Hằng giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Phan Thị Mỹ Hoa giữ chức vụ phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phú Bài đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Võ Thị Nguyên giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Phương Hồng giữ chức vụ phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Thủy Thanh đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí  Mai Đỗ Thùy Ni giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Ngô Thị Thùy Dung giữ chức vụ phó chủ tịch.

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Dương Hòa đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Lê Thị Bích Thuận giữ chức vụ chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ phó chủ tịch.

Hội LHPN Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.987.744
Truy cập hiện tại 159 khách