Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất xen ghép tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/01/2020

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất xen ghép tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 14 lô đất xen ghép tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 2.392,8 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá       
(đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

 
 

I

Xen ghép thôn Vân Thê Nam

 

1

683

125,2

Vị trí 2 đường liên xã (Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Tránh cầu Ngói)

1.250.000

156.500.000

8.000.000

30.000.000

 

2

684

120,8

1.250.000

151.000.000

8.000.000

30.000.000

 

3

377

213,9

Vị trí 2 đường liên xã (Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Tránh cầu Ngói)

1.250.000

267.375.000

14.000.000

50.000.000

 

4

378

210,5

1.250.000

263.125.000

14.000.000

50.000.000

 

5

379

207,2

1.250.000

259.000.000

13.000.000

50.000.000

 

6

380

185,6

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường liên xã (Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Tránh cầu Ngói) và đường đi rộng 12 m

2.000.000

371.200.000

19.000.000

70.000.000

 

7

381

152,0

Vị trí 1 đường liên xã (Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Tránh cầu Ngói)

1.950.000

296.400.000

15.000.000

50.000.000

 

8

382

142,8

1.950.000

278.460.000

14.000.000

50.000.000

 

9

383

145,4

1.950.000

283.530.000

14.000.000

50.000.000

 

10

273

126,4

Vị trí 2 đường liên xã (Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Tránh cầu Ngói)

1.250.000

158.000.000

8.000.000

30.000.000

 

II

Xen ghép thôn Thanh Toàn

 

11

895

152,4

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m

3.100.000

472.440.000

24.000.000

90.000.000

 

12

896

153,0

Vị trí 1, mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m

3.100.000

474.300.000

24.000.000

90.000.000

 

13

897

176,1

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường quy hoạch rộng 11,5 m và đường quy hoạch rộng 11,5 m

3.300.000

581.130.000

29.000.000

110.000.000

 

III

Đất xen ghép thôn Thanh Tuyền

 

14

855

281,5

 Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 3,5 m (Vị trí 1, khu vực 2).

1.500.000

422.250.000

22.000.000

70.000.000

 

TỔNG

2.392,8

 

 

4.434.710.000

226.000.000

 

 

 Ghi chú: -  Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/02/2020 tại các thôn Vân Thê Nam, thôn Thanh Toàn, thôn Thanh Tuyền, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị,Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND xã Thủy Thanh.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Thủy Thanh.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 12/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 12/02/2020 tại UBND xã Thủy Thanh.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 12/02/2020 cho đến 17h00 ngày 14/02/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 15/02/2020.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.


 

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.685.275
Truy cập hiện tại 8.572 khách