Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong hai ngày qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động...
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và...
Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở,...
Ngày 09/11/2018, Sở Tài chính tỉnh có Thông báo sô 2913/TB-STC gửi UBND thị xã Hương Thủy về việc bổ sung kinh phí tăng cường cơ sở vật...
Ngày 08/11/2018, Sở Tài chính tỉnh có Thông báo số 2901/TB-STC gửi UBND thị xã Hương Thủy về việc Điều chỉnh kinh phí thực hiện Chương trình...
Ngày 07/11/2018, Sở Tài chính tỉnh có Công văn số 815 /STC-QLGCS gửi Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và...
Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2584 /QĐ-UBND về việc ban hành một số Quy trình giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng...
Ngày 02 tháng 11 năm 2018, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.031.641
Truy cập hiện tại 62 khách