Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Theo dự báo Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, trong tháng 03/2019, tại Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp...
Nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai và thị trường bất động sản; đảm bảo quyền lợi của người nhận chuyển nhượng quyền sử...
Với một trong những mục đích, yêu cầu là xác định cụ thể nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực...
Để tạo điều kiện tốt nhất phục vụ đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các đại biểu đến Huế tham dự các hoạt động...
Ngày 19/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông...
Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND thị xã đã có Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và...
Với mục đích đảm bảo công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây...
Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.072.356
Truy cập hiện tại 85 khách