Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá
Ngày cập nhật 31/05/2019

Ngày 29/5, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ phụ trách Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn.

Sau buổi sáng được nghe một số vấn đề về thanh niên Việt Nam; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên cùng những vấn đề liên quan đến xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi, chiều cùng ngày, các đại biểu được phổ biến về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá.
 
Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật Đặc xá được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2018. Trong đó, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 (trừ một số nội dung có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019), thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000. Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 và thay thế Luật Đặc xá năm 2007.
 
Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Luật tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Luật Đặc xá thể chế hoá những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định đối với người bị kết án phạt tù; quy định về đặc xá có sự khác biệt cơ bản so với các chính sách khoan hồng khác đang được giao cho các cơ quan tư pháp thực hiện.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.292
Truy cập hiện tại 1.008 khách