Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 25/01/2019

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy

Nội dung chi tiết của Quyết định ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.276
Truy cập hiện tại 1.003 khách