Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
Ngày cập nhật 08/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc  thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Theo đó, UBND thị xã Tặng giấy khen cho 06 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 như sau:

1. Phòng Nội vụ thị xã;

2. Văn phòng HĐND&UBND thị xã;

3. Phòng Tư pháp thị xã.

4. UBND phường Thủy Dương;

5. UBND xã Thủy Thanh;

6. UBND phường Thủy Phương.

 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.933.036
Truy cập hiện tại 5.851 khách