Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2019
Ngày cập nhật 24/12/2018

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2019; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 24/12/2018 yêu cầu:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và các cơ quan Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức treo cờ Tổ quốc nơi công cộng, các cơ quan, công sở, các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Thực hiện nghiêm túc lịch trực lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; bố trí trực lãnh đạo, tổ chức lực lượng dân quân - tự vệ; lực lượng dân phòng tăng cường công tác tuần tra địa bàn, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp 24/24 giờ, từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 02/01/2019.

- Thực hiện Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, được nghỉ Tết dương lịch - 2019 từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019, đi làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 05/01/2019.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn thị xã.

3. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, tăng cường lực lượng kiểm soát quân sự ở các khu vực trọng điểm, duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, nắm chắc tình hình chủ động xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

4. Công an thị xã: chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý tình huống kịp thời ở cơ sở và có kế hoạch bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ trực ban, trực bảo vệ của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường nội thị, các tuyến đường trọng điểm.

5. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên báo cáo kịp thời cho UBND thị xã và các cơ quan chức năng mọi hoạt động, diễn biến tình hình qua các số điện thoại: 0234.3863773, 0234.3861266, 0234.3861267, 0234.3861928 (hoặc qua số Fax: 0234.3861928) để kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã; Thủ trưởng các đơn vị TW, Tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện nêu trên./.

Tập tin đính kèm:
huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.489
Truy cập hiện tại 564 khách