Tìm kiếm
Tổng kết sản nông nghiệp năm 2018
Ngày cập nhật 04/12/2018

Sáng ngày 29/11/2018, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi – Thú ý, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường và các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã.

 

Trong năm, thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo thị xã và sự nổ lực của các HTX đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Năng suất lúa bình quân cả năm là 63,5 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 39.227 tấn, đạt 103% kế hoạch; Tổng sản lượng thịt hơi gia súc, gia cầm đạt 4.330 tấn, tăng 15,7% so với cùng kỳ; trong năm, giá thịt lợn tăng mạnh giúp người dân mạnh dạn tái đàn. Trong nhiều mô hình được quan tâm, đầu tư như: sản xuất lúa hữu cơ được triển khai ở HTX Nông nghiệp Phù Bài, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn 1.200ha, tăng 173 ha so với năm 2017, liên kết với Công ty Quế Lâm sản xuất lúa hữu cơ, nuôi lợn hữu cơ…

Với mục tiêu chung là đảm bảo an ninh lương thực, tăng cao giá trị và hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, năm 2019 thị xã Hương Thủy đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu tăng tổng sản lượng lương thực có hạt; xây dựng “Cánh đồng lớn cây lúa” theo tiêu chí mới từ 1.400- 1.500ha/năm; mở rộng vùng sản xuất lúa nguyên liệu có chất lượng cao ổn định, từng bước áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP; phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn, chăn nuôi hữu cơ gắn với việc thành lập các tổ hợp tác, tổ liên kết … 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương và các Hợp tác xã trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2019, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho vụ Đông Xuân năm 2019 đạt năng suất cao.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 1.227 khách