Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/10/2018
Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
 
Với phạm vi điều chỉnh của quy định này quy định chi tiết về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Với các đối tượng áp dụng là:
1. Cơ quan, cá nhân người có thẩm quyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật.
2. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật (gọi tắt là các bên tranh chấp đất đai).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.837
Truy cập hiện tại 327 khách