Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/08/2018

Ngày 28/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định cơ chế phối hợp thực hiện hiện liên thông và trách nhiệm cụ thể các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
b) UBND các huyện, thị xã , thành phố Huế (viết tắt là UBND cấp huyện).
c) UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã);
d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Với 24 quy trình đối với các tổ chức và 25 quy trình đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.304.123
Truy cập hiện tại 6.925 khách