Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, đảm bảo an toàn giao thông các bến đò ngang, luồng tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh
Ngày cập nhật 15/08/2018

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 3351/BC-CAT-PC68 ngày 24/7/2018 của Công an tỉnh báo cáo việc kiểm tra, xử lý hoạt động của các bến đò ngang, ngày 09/8/2018, UBND tỉnh có Công văn số 5831/UBND-GT gửi Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, đảm bảo an toàn giao thông các bến đò ngang, luồng tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh   
 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1.     Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, có chế tài xử lý, xử phạt đối với các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn, bền vững tại các bến đò ngang, luồng tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 14/6/2018.  
2.     Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, địa phương đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các bến đò ngang; tổng hợp báo cáo kèm phương án giải quyết kiến nghị, đề xuất (nếu có) về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.398
Truy cập hiện tại 539 khách