Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí BOT Phú Bài
Ngày cập nhật 06/08/2018

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về Lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí BOT Phú Bài

. Ban hành lộ trình triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với trạm BOT Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung cụ thể như sau:
Trong tổng số 06 làn đang triển khai thu phí tại trạm BOT Phú Bài:
- 02 làn hiện đã và đang triển khai thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng: Tiếp tục triển khai thu phí như hiện tại.
- 04 làn còn lại chậm nhất đến 30/11/2018 hoàn thành lắp đặt và chuyển sang thu phí điện tử không dừng.
Công ty TNHH Trùng Phương có trách nhiệm bàn giao các làn và toàn bộ Trạm thu phí sử dụng đường bộ đang vận hành cho Nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ được lựa chọn theo quy định của pháp luật để thực hiện việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định này.
Trong trường hợp đến thời điểm cả 06 làn đều đã lắp đặt xong hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, nhưng vẫn còn phương tiện qua trạm chưa lắp đặt chíp điện tử thì Công ty TNHH Trùng Phương - Đơn vị quản lý thu tại trạm BOT Phú Bài phải có trách nhiệm tổ chức thu phí bán tự động đối với các trường hợp này.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.864
Truy cập hiện tại 704 khách