Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Khẩn trương thực hiện các nội dung đảm bảo xử lý rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa
Ngày cập nhật 06/08/2018

Qua kiểm tra, khảo sát của Lãnh đạo UBND tỉnh tại bãi rác Thủy Phương, nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa và một số dự án xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, một số nội dung liên quan đảm bảo tiến độ thực hiện xử lý rác trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh, tình hình rác tồn đọng tại Nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa chưa được xử lý gây ô nhiễm và ảnh hưởng cuộc sống người dân, ngày 31/7/2018, UBND tỉnh có Công văn số 5563/UBND-XD gửi Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; UBND thành phố Huế; UBND thị xã Hương Thủy; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị; Công ty Cổ phần Đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa vè khẩn trương thực hiện các nội dung  đảm bảo xử lý rác tồn đọng tại  Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
    1. UBND thành phố Huế khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị để có phương án phù hợp xử lý dứt điểm khối lượng rác tồn đọng tại Nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch, kết quả thực hiện trước ngày 25/8/2018 theo hướng:
    + Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa giảm khối lượng rác nhập, phần công suất xử lý còn lại của Nhà máy để xử lý rác tồn đọng.
    + Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tiếp nhận nguồn rác còn lại do Công ty Tâm Sinh Nghĩa ngừng tiếp nhận để xử lý rác tồn đọng chôn lấp tại Bãi rác Thủy Phương.
    2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát quá trình thực hiện các nội dung tại mục 1, kịp thời báo cáo UBND tỉnh nếu có vướng mắc phát sinh.
    3. Đối với nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa về việc đầu tư thêm 01 lò đốt rác: UBND thành phố Huế làm việc cụ thể với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty để cân đối nhu cầu xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh sau khi Nhà máy xử lý rác Phú Sơn hoạt động nhằm đảm bảo việc đầu tư của Công ty hiệu quả, tránh lãng phí.
    4. Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan chuẩn bị mặt bằng khu đất Nhà máy xử lý rác Phú Sơn nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, vận hành Nhà máy xử lý rác theo tiến độ yêu cầu; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý.
    5. Đối với nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tại Công văn số 25/7/2018: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh.
    6. Các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 5250/UBND-XD ngày 19/7/2018./.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.707
Truy cập hiện tại 636 khách