Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại Tiểu khu 153, xã Thủy Bằng
Ngày cập nhật 20/07/2018

Ngày 18/7/2018, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 928/UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại Tiểu khu 153, xã Thủy Bằng. Theo đó, trong thời gian qua, tại Tiểu khu 153, xã Thủy Bằng, khu đất do Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, sử dụng liên tục xảy ra tình trạng cháy rừng; để chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại khu vực trên, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích hiện đang quản lý, sử dụng; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại Khu vực Tiểu khu 153, xã Thủy Bằng và chủ động phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và UBND xã Thủy Bằng để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Hạt Kiểm lâm thị xã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm Tuần tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

3.UBND xã Thủy Bằng tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; có phương án, kế hoạch cụ thể để hỗ trợ Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong kịp thời trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng như quản lý đất đai.

4. Đài Truyền thanh thị xã mở chuyên mục phòng cháy để người dân nâng cao nhận thức và tham gia phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hạn./.

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.651
Truy cập hiện tại 6.752 khách