Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trong khu vực quy hoạch sân bay quốc tế Phú Bài
Ngày cập nhật 05/07/2018
Thực hiện Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ trương đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 và chủ trương của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Thông báo số 143/TB-BGTVT ngày 23/3/2018 về kế hoạch điều chỉnh, nâng cấp mở rộng Sân bay quốc tế Phú Bài. UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Giao thộng Vân tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Để đảm bảo thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mở rộng sân bay Phú BàiNgày 03/7/2018, UBND tỉnh có Công văn số 4743/UBND-ĐC gửi Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Cảng vụ Hàng không miền Trung về tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trong khu vực quy hoạch sân bay quốc tế Phú Bài

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Đồng chí Bí thư Thị ủy Hương Thủy và Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND phường Phú Bài và UBND xã Phú Tân, Thủy Phù tăng cường công tác quản lý xây dựng, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không phù hợp với Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Cương quyết xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng, sử dụng đất vi phạm quy hoạch để thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng về sau.
2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng; có kế hoạch tổ chức khảo sát, ghi nhận hiện trạng sử dụng đất đai, xây dựng thực địa khu vực quy hoạch mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài để làm cơ sở xác định mốc thời điểm khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định và quy hoạch.
3. Phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ hàng không miền Trung và các đơn vị hàng không trong việc quản lý giao thông, đầu tư và tổ chức thực hiện công tác bồi thường; tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận và chấp hành pháp luật nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung chỉ đạo Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương thực hiện xác định ranh giới, mốc giới theo quy hoạch được phê duyệt; lập hồ sơ cắm mốc theo quy định để bàn giao cho cho địa phương quản lý; thực hiện kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giải quyết, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng vi phạm quy hoạch./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.883
Truy cập hiện tại 341 khách