Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nâng cấp tuyến đường đoạn từ Bến đò lăng Gia Long đến Tỉnh lộ 7 từ đường thị xã quản lý lên đường tỉnh quản lý
Ngày cập nhật 15/06/2018

Ngày 14/6/2018, UBND tỉnh có Công văn số 4211/UBND-GT gửi Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc thống nhất chủ trương cho phép nâng cấp các tuyến đường huyện lên đường tỉnh quản lý

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 575/SGTVT-CV ngày 04/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc xin chủ trương chuyển một số tuyến đường huyện, thị xã quản lý lên thành đường tỉnh quản lý; trên cơ sở ý kiến của Sở tài chính tại Công văn số 1360/STC-QLNS ngày 07/6/2018 về khả năng cân đối kinh phí sự nghiệp giao thông sau khi nâng cấp một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh quản lý. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho phép nâng cấp các tuyến đường huyện lên đường tỉnh quản lý như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên. 
2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã:  Phong Điền, Quảng Điền. Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc và các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục về nâng cấp, bàn giao tiếp nhận quản lý công trình theo đúng quy định./.
Danh mục các tuyến đường huyện nâng cấp lên đường tỉnh:

 

STT

Tên tuyến

Chiều dài (km)

Điểm đầu

Điểm cuối

Vị trí tuyến

1

Kéo dài đường tỉnh 25

6,5

Bến đò lăng Gia Long

Đường tỉnh 7

Thị xã Hương Thủy

2

Đường tại định cư Bến Ván

13,0

Quốc lộ 1

Đường tỉnh 14

Huyện Phú Lộc

3

Đường Lương - Tân - Phù

9,5

Đường tỉnh 10A

Quốc lộ 1

Thị xã Hương Thủy

4

Đường Khúc Lý - Mỹ Xuyên

8,8

Quốc lộ 49B

Đường tỉnh 6

Huyện Phong Điền

5

Kéo dài đường tỉnh 8B

6,2

Đường tỉnh 4

Quốc lộ 49B

Thị xã Hương Trà

6

Đường nối Quốc lộ 1 - đường tỉnh 12B

8,0

Quốc lộ 1

Đường tỉnh 12B

Thị xã Hương Trà

7

Đường Điền Lộc - Phong Điền - Tứ Hạ

28,5

Quốc lộ 1

Đường tỉnh 22

Hương Trà - Quảng Điền - Phong Điền

 

Cộng: 7 tuyến

80,5

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.180
Truy cập hiện tại 6.551 khách