Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
1022 ha là diện tích để phát triển gỗ lớn rừng sản xuất giai đoạn 2017-2020 ở thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 19/05/2018

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020

 

Theo đó, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 16.000ha rừng gỗ lớn, tỷ lệ rừng được cấp chứng chỉ FSC- Forest Stewardship Council (Hội đồng quản lý rừng) so với diện tích rừng gỗ lớn đạt 9.000 ha rừng trồng sản xuất sử dụng giống lâm nghiệp thân thiện với môi trường.

Với phạm vi là rừng trồng trên địa bàn các huyện: Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông, ALưới và các thị xã: Hương Trà, Hương Thủy.
UBND tỉnh giao các đơn vị tổ chức thực hiện:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Tập trung ưu tiên lồng ghép nhiệm vụ phục hồi và phát triển rừng nhằm bảo vệ môi trường vào các chương trình, dự án có liên quan trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai Chứng chỉ rừng FSC (Forest Stewardship Council - Hội đồng quản lý rừng) trên địa bàn.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; nghiên cứu cơ chế chính sách, xây dựng mô hình trình diễn về kinh doanh gỗ lớn; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện.
b) Sở Công thương:
Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng các cơ sở tinh chế lâm sản, sản xuất các mặt hàng đồ gỗ và sản phẩm có nguyên liệu từ gỗ phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, nhằm thúc đẩy hình thành nhanh các vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn.
c) Các Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ:
Xây dựng kế hoạch phát triển gỗ lớn 05 năm và hàng năm để triển khai thực hiện. Hàng năm lập hồ sơ thiết kế trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả.
d) Chính quyền địa phương cấp huyện, xã:
Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng địa phương thay đổi nhận thức chuyển sang kinh doanh gỗ lớn theo hướng bền vững, tiếp cận Chứng chỉ rừng FSC./.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.888
Truy cập hiện tại 345 khách