Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Thắm
Ngày cập nhật 19/05/2018

Ngày 11 tháng 5  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Thắm; Sinh năm: 03/3/1977 ,Quốc tịch: Việt Nam, Nghề nghiệp: Lao động phổ thông

Nơi ở hiện tại: Thôn Võ Xá, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Lấn, chiếm đất rừng sản xuất để trồng rừng với diện tích 2.500 m2 (hai nghìn năm trăm mét vuông), tại khoảnh 5, tiểu khu 155, thuộc ranh giới hành chính xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiển Phong quản lý.

Quy định tại: Khoản 2, Điều 10, Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bà Nguyễn Thị Thắm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất 2.500 m2 (hai nghìn năm trăm mét vuông) cho Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Tập tin đính kèm:
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.304.465
Truy cập hiện tại 7.077 khách