Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định 888/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
Ngày cập nhật 26/11/2016
Số văn bản: 888/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 28/04/2016
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Bị sửa đổi từ ngày 28/07/2016
 
 
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 18/10/2012  của UBND tỉnh Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
   2. Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 12/03/2013  của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
Văn bản sửa đổi:    1. Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 28/07/2016  của UBND tỉnhVề việc sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 1.637 khách