Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017
Ngày cập nhật 10/10/2016

Ngày 30/9/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2217/SGD&ÐT-TTCT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017. Theo đó, với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:
1. Công tác tư tưởng, văn hóa
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống cho học sinh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực:
- Xây dựng và thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức, văn hóa, ứng xử trong trường học, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng học sinh dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa trong trường học; quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa các cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng những nội dung gần gũi, thiết thực với học sinh và giới thiệu website: http://www.hochiminh.vn cho học sinh biết để tìm hiểu, học tập và làm theo; tổ chức cho học sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ IV – năm 2017 trên website http://hocvalamtheobac.vn; thường xuyên giáo dục học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy; ở tất cả các phòng học đều có ảnh Bác và 5 Điều Bác Hồ dạy đặt ở vị trí trang trọng để nhắc nhở học sinh hiểu, ghi nhớ và làm theo; tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Triển khai sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 theo nội dung Công văn 4634/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng tích hợp giảng dạy ở môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học có liên quan và trong các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa, Đoàn, Đội trong nhà trường.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, vì cuộc sống cộng đồng, … để giáo dục học sinh.
+ Tại Lễ chào Cờ Tổ quốc, toàn thể cán bộ, nhà giáo, học sinh đều hát Quốc ca; không dùng máy để hát thay.
+ Phân công trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, giáo dục, uốn nắn, điều chỉnh những học sinh có hành vi, thói quen, cách xưng hô, ứng xử chưa đúng chuẩn mực của người học sinh.
- Tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường; triển khai thực hiện phòng trào “Xây dựng trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp trong năm học 2016 – 2017”. Tổ chức cho học sinh trực nhật lớp, chăm sóc cây xanh, khuôn viên, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, phòng học xanh - sạch - đẹp - thân thiện - văn minh; tổ chức cho học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động lao động tập thể theo từng tháng phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện của từng trường nhằm hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục tình yêu lao động, tinh thần tự nguyện và chia sẻ vì cộng đồng.
- Duy trì nền nếp tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ vào tất cả các ngày học chính khóa; sử dụng các bài tập thể dục buổi sáng và giữa giờ hiện có hoặc biên soạn mới phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh.
- Thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo quy định. Nếu có nhu cầu mặc đồng phục thì cơ sở giáo dục, đào tạo chỉ quy định về mẫu mã để gia đình học sinh tự may, sắm; không thay đổi quy định đồng phục để thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí; thống nhất việc mang giày, dép có quai hậu để đảm bảo tính thẩm mỹ trong trường học.
- Triển khai thực hiện các hoạt động Đoàn, Đội trong trường học theo Chương trình kí kết liên ngành giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn.
- Thành lập bộ phận tư vấn tâm lí cho học sinh.
- Hướng dẫn cho học sinh khai thác thông tin trên Internet một cách lành mạnh, hiệu quả và thiết thực cho việc học tập, rèn luyện; định hướng đọc và hình thành văn hóa đọc cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong trường học.
- Thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên làm công tác Đoàn trường, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong trường học theo quy định.
- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; quản lý, triển khai cho học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tạo thẩm mỹ như văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác.
- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày Lễ lớn trong năm và các hoạt động hưởng ứng như: Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5), Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày vệ sinh yêu nước (2/7), Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12), Tháng hành động vì trẻ em (từ 1-30/6),...
2. Công tác quản lý học sinh
a. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, ưu tiên giáo dục những quy định thiết thực, gần gũi của Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Trẻ em, Luật Giao thông gắn liền với đời sống thường nhật của học sinh để định hướng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.
- Đối với giáo dục an toàn giao thông trong trường học:
+ Các cơ sở giáo dục phải có Kế hoạch giáo dục ngay từ đầu năm học; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến những quy định thiết thực, gần gũi về văn hóa giao thông, Luật Giao thông đối với người tham gia giao thông; tập trung giáo dục, điều chỉnh những lỗi vi phạm thường gặp của học sinh khi tham gia giao thông như: đi hàng hai, hàng ba trên đường; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe điện, xe đạp điện, ngồi sau xe mô tô; sử dụng xe mô tô khi chưa đủ tuổi; tập trung đông đúc trước cổng trường sau giờ tan học; đùa giỡn trên đường khi tham gia giao thông,...
+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, truyền thông gắn với chủ đề giao thông để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông trong học sinh.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn cho học sinh tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THPT.
b. Công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong trường học, phòng chống bạo lực học đường và phòng, chống tai nạn, thương tích
- Đối với công tác phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong trường học:
+ Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục và đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội trong trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
+ Chú trọng giáo dục những quy định cơ bản, thiết thực, gần gũi của Luật Hình sự với đời sống hằng ngày của học sinh nhằm định hướng đúng và điều chỉnh ý thức, hành vi của học sinh, đặc biệt là những học sinh ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.
+ Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc quản lí, giáo dục những học sinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm những quy định về quản lí nhà nước; phối hợp thông tin định kì hằng tháng/quý/năm liên quan đến học sinh để quản lí và giáo dục học sinh.
- Đối với công tác phòng, chống bạo lực học đường:
+ Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh; Công văn số 252/UBND-GD ngày 15/1/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lí, giáo dục đạo đức học sinh; Công văn 2231/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 1537 về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh.
+ Tiếp tục triển khai thực hiện việc giáo dục giá trị sống, chuẩn mực đạo đức nhằm định hướng hành vi, ứng xử đẹp, có văn hóa cho học sinh; giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, kĩ năng ứng xử với xung đột, kĩ năng kiềm chế, làm chủ bản thân cho học sinh.
+ Tăng cường công tác quản lí học sinh, chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học.
+ Thường xuyên nắm bắt dư luận, thông tin, diễn biến tình hình tư tưởng học sinh để sớm có biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời.
+ Xây dựng các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lí, giáo dục học sinh.
+ Tổ chức diễn đàn/hội thảo phòng, chống bạo lực học đường.
+ Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh (theo Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật trong nhà trường; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả về cảm hóa, giáo dục đạo đức học sinh.
- Đối với công tác phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho học sinh:
+ Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo: Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.
+ Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc dạy bơi, dạy kiến thức, kĩ năng phòng chống đuối và cứu đuối cho học sinh; đối với những trường vùng đầm phá, trường có học sinh đi qua các khu vực sông, suối, ao hồ, khu vực hiểm trở, khu vực có nguy cơ đến an toàn của học sinh cần thường xuyên làm công tác tuyên truyền, nhắc nhỡ, giáo dục học sinh, có biện pháp phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh.
+ Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo giảng dạy về công tác này tối thiểu 02 tiết ngoại khóa trong một năm học đối với giáo dục phổ thông.
3. Hoạt động ngoại khóa văn hóa, thể thao và giáo dục kĩ năng sống
- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động ngoại khóa văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh tham gia. Có kế hoạch và thực hiện có hiệu quả việc tư vấn về mục đích, thái độ và động cơ học tập cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh cấp THCS và THPT để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.
- Các trường THCS, THPT tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động/hội thi/cuộc thi có tác dụng hỗ trợ cho việc học tập, cũng cố, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức, văn hóa, xã hội cho học sinh như “Rung chuông vàng”, “Tiếp lửa tài năng”, “Đường lên đỉnh Olympia”; tổ chức các cuộc thi/hội thi thể thao như Hội khỏe Phù Đổng, giải bơi “Yết kêu truyền thống”, chạy/đạp xe vì môi trường, kiện tướng cờ vua, giải bóng đá học sinh Tiểu học, Cúp Milo THCS, tài năng Robot, …
- Tích cực thành lập, tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ (CLB) mang tính học tập, vui chơi, rèn luyện, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh như CLB Tiếng Anh, CLB văn thơ, CLB võ thuật truyền thống, CLB âm nhạc, dân vũ, CLB bơi lội, …; các trường học từ Mầm non đến Phổ thông phải chú trọng trang bị cho trẻ em, học sinh các kĩ năng ứng phó trước các tình huống tai nạn đuối nước, lũ lụt, cháy nổ, hỏa hoạn, …
- Các cơ sở giáo dục chủ động hoặc phối hợp với các tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân để tăng cường các hoạt động giáo dục, rèn luyện, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh .
4. Công tác Y tế trường học
- Củng cố, phát triển, kiện toàn, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học theo các quy định về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục.
- Triển khai Chương trình phối hợp số 993/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.
- Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học và các dịch bệnh mới xuất hiện. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
- Thực hiện các quy định về công tác y tế trường học:
+ Tổ chức triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
+ Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
+ Tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong Ngành Giáo dục theo Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 – 2020.
+ Tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình Sữa học đường và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học cho trẻ em, học sinh uống sữa đạt chất lượng theo đúng quy định tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Công văn số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Phấn đấu đến cuối năm 2017, đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020.
 

Tập tin đính kèm:
Anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 680 khách