Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Niêm yết công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (Quyết định 2683/QĐ-UBND ngày 13/11/2023)
Ngày cập nhật 14/11/2023

UBND thị xã Hương Thủy nhận được Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy. Sau khi nghiên cứu, UBND thị xã có ý kiến như sau:

Để đảm bảo quy định của pháp luật về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường niêm yết công khai việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Trụ sở của UBND các xã, phường theo quy định; Thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục liên quan.

Văn phòng HĐND&UBND công bố công khai toàn bộ tài liệu về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước tại địa chỉ:

https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn

(Có Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh kèm theo)

UBND thị xã yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.990.390
Truy cập hiện tại 1.037 khách